כושר מילולי ויעילות ההוראה – קשר לא פשוט

מקור:
"Verbal ability and teacher effectiveness", Journal of Teacher Education,Vol. 56, No. 4, 343-354
 
המבקרים של תוכניות הכשרת המורים המסורתיות טוענים כי יכולת מילולית בצירוף ידע תוכן הם בהחלט קנה המידה המשולב למדידת הוראה טובה. המאמר בוחן ומנתח שורה של מחקרים העוסקים בנושא והדנים באמות מידה אלו להוראה טובה. ממצאי המחקרים מלמדים כי לגבי המורה הטוב, הטוב מאד, והמצטיין אין כל מתאם משמעותי בין מדדים של יכולת מילולית והערכה מבוססת מומחיות של יכולות המורה. אבל, לגבי המורים הפחות טובים המדדים של יכולת מילולית נמוכה מעידים באופן ישיר על יכולות הוראה ירודות. ממצאי המחקרים והניתוח ההגיוני והשיטתי המוצע ע"י כותבי המאמר מלמדים כי מורי מורים צריכים באופן עקרוני לקחת בחשבון יכולות מילוליות של מורים, אך נוכח הטווח הנרחב של מדדי יכולות הוראה בין מורים רגילים, מורים טובים לבין מורים מצטיינים, לא מומלץ להתבסס רק על קנה מידה יחיד ופשטני של יכולת מילולית על מנת לחזות יעילות של הוראה. המסקנה: יכולת מילולית אולי חשובה להערכת יכולת ההוראה אך אינה מדד מספק. המחברים מציעים גישה אלטרנטיבית לבחירת מועמדים להוראה. מערכת שיקולים של גישה אלטרנטיבית זו אלו מיושמים בשנים האחרונות באוניברסיטת University of new Hampshire.
 
רקע על המחברים:
 
Michael D. Andrew is a professor of education anddirector of teacher education at the University of NewHampshire.
 
Casey D. Cobb is an assistant professor of educationpolicy and director of the Center for Education PolicyAnalysis at the University of Connecticut. He currentlyserves as president of the New England EducationalResearch Organization.
 
Peter J. Giampietro is a graduate student in the Collegeof Education at the University of New Hampshire.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya