ירידה בניידות החברתית במדינות המתועשות

שפירא, ר' (נובמבר, 2014). ירידה בניידות החברתית במדינות המתועשות. שיעור חופשי, 111, 9.

ברוב האזורים בעולם עולה הנגישות לחינוך, אבל בה בעת מתרחבים גם הפערים החברתיים-כלכליים בין בעלי השכלה גבוהה לכל האחרים – כך עולה מדו"ח של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), הסוקר את המגמות המרכזיות בתחום החינוך במדינות החברות בו בשנה האחרונה.

המגמה העיקרית שמציינים מחברי הדו"ח היא האטה בניידות החברתית שהיא תוצאה של חינוך. מגמת ההאטה מורגשת במדינות המתועשות. לפי הדו"ח, לדוגמה, 9% מקרב בני 64-55 במדינות שנסקרו הם בעלי הכשרה נמוכה משל הוריהם. דווקא בקבוצות גיל צעירות יותר יש אחוז גבוה יותר של בעלי רמת השכלה נמוכה בהשוואה להורים. 12% מקרב בני 44-35 ו-16% מקרב בני 34-25 לא קיבלו הכשרה המשתווה לזו של הוריהם.

הסקר גם מצא קשר בין רמת ההשכלה של הורים וילדים. בקבוצת הגיל 34-25 עלה מספרם של בעלי ההשכלה הגבוהה ל-43%. ההשכלה של ההורים משפיעה על היכולת של ילדיהם לרכוש השכלה גבוהה. מקרב המבוגרים שלפחות אחד מהוריהם למד במוסד להשכלה גבוהה, 65% למדו גם הם במכללה או באוניברסיטה. לעומתם, רק 23% מבין חברי אותה קבוצת גיל שלשני הוריהם אין השכלה גבוהה חבשו את ספסלי האוניברסיטה.

"חינוך יכול להוציא אנשים ממעגל העוני ולמנוע מהם הדרה חברתית, אבל כדי שזה יקרה עלינו לנתק את הקשר בין רקע חברתי להזדמנויות חינוכיות", אומר מזכ"ל OECD אנחל גורייה. לדבריו, האיום הגדול ביותר על צמיחה מכלילה הוא עצירה של הניידות החברתית.

ראו גם:

שטח פרטי: קונים הישגים, מנציחים פערים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya