יצירת משמעות אישית על ידי לימוד חקר מדעי נתמך טכנולוגיה דרך הגדרות פורמליות ולא פורמליות

Creating Personal Meaning through Technology-Supported Science Inquiry Learning across Formal and Informal Settings

Authors
Anastopoulou, Stamatina
Sharples, Mike
Ainsworth, Shaaron
Crook, Charles
O'Malley, Claire
Wright, Michael

Source:
International Journal of Science Education; Jan2012, Vol. 34 Issue 2, p251-273, 23p


במאמר זה מתוארת גישה חדשנית הגורמת למעורבות אישית של תלמידים בלימוד חקר וכתוצאה מכך הם מבצעים חקירות מדעיות בעלות משמעות אישית ורלוונטיות לחיי היום יום שלהם. הלומדים נתמכים על ידי תוכנה המנחה את תהליך החקר המשתרע מתוך הכיתה לתוך שטח בית הספר ומעבר לו, בבית או בחוץ.

החוקרים מדווחים על חקר מקרה המתאר למידת עצמית של 28 תלמידי בית ספר תיכון בנושא אכילה בריאה. מוצגת אנליזה של, איך החקר העצמי בא לידי ביטוי בכיתה ובבית, מבוססת על נושאים שזוהו מבדיקת הראיונות עם התלמידים והמורים.

התוצאות מראות שהתלמידים היו ערים לאתגרים המשותפים לעבודת השדה ואיך שהם הגיבו לאי ודאות ואתגר של חקירה פתוחה. יתרה מכך, המחקר מעלה קושי בלתי צפוי בפני החוקרים של מציאת "נקודה מתוקה" בין המטרה המדעית שלא מערבת נושאי חקר, לבין אלה שהם בעלי משמעות אישית, אבל בעלי פוטנציאל לגרום מבוכה. השלכות לגבי מחקר נוסף מעוצבות סביב דרכים להתגבר על קושי זה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya