יצירת מורה מקוון היכול לשמש כדוגמא


Margaret Edwards, Beth Perry, Katherine Janzen. " The making of an exemplary online educator", Distance Education. Melbourne: May 2011. Vol. 32, Iss. 1; pg. 101, 18 pgs 

 מאמר זה מפרט מחקר איכותני תיאורי לגבי התפיסות של הלומדים את האיכויות של מחנכים מקוונים יוצאי דופן. המשתתפים תיאורו אינטראקציות שהיו להם עם מורים מקוונים שאותן הם רואים כאינטראקציות למופת. הניתוח התמטי חושף איכויות של מורים מקוונים למופת/לדוגמא. המאמר משווה ממצאים לגבי מצוינות בהוראה מקוונת עם ממצאים ממחקר מוקדם יותר שהתמקד במחנכים למופת/לדוגמא פנים אל פנים. קווי הדמיון והשוני בין מחנכים מקוונים למופת לבין מחנכים פנים אל פנים למופת נחקרים.

שיטת המחקר

השיטה ששימשה במחקר זה הייתה שינוי של חקירה נרטיבית. לפי Connelly and Clandinin (2000), חקירה נרטיבית היא תהליך של איסוף מידע למטרות המחקר דרך סיפור-סיפורים (storytelling ). במחקר זה המשתתפים סיפרו בעצמם את הסיפורים שלהם, שהפכו לנתונים במחקר.
הממצאים חושפים שמורים מקוונים ומורים פנים מול פנים מאתגרים את הלומדים ומטפחים את ההערכה העצמית של התלמידים, מבססים נוכחות ברורה בכיתה ומשפיעים על הלומדים. הממצאים מעדכנים מורים מקוונים.

מסקנה

מחקר זה התמקד בהבנת מחנכים מקוונים למופת במטרה לגלות באילו שיטות ואסטרטגיות הוראה השתמשו אותם מורים שמזוהים על-ידי הסטודנטים שלהם כאפקטיביים בצורה יוצאת דופן וכיצד ניתן להשוות זאת לגישות שבהן השתמשו מחנכים לדוגמא בכיתה. נראה כי ניתן להעביר אסטרטגיות רבות שבהן משתמשים מחנכים לדוגמא בכיתה לסביבת הוראה מקוונת עם תוצאות חיוביות דומות. במיוחד, יש צורך במחנכים, אם בכיתה או מקוונים, שיאתגרו ויאשרו את הערך האישי של לומדים. מורים למופת עשויים לעשות זאת דרך ביסוס של נוכחות חיובית חזקה בסביבות חינוכיות בין אם זה בכיתה או סביבה מקוונת. המרכיבים של מודל COI-נוכחות קוגניטיבית, נוכחות בהוראה ונוכחות חברתית-מספקים מסגרת עבודה סביב הדרכים לביסוס השפעה שבהן ניתן לדון (Archer et al., 2001).

המחברים טוענים כי אף-על-פי שמורים מקוונים חווים אתגרים דומים לאלה שנמצאו בכיתות מסורתיות שבהן מלמדים הוראה פרונטלית (Oliver, Osborne, & Brady, 2009), המאפיינים הייחודיים של כיתה מקוונת מדגישים תחושה הן של כוח והן של העצמה. בקהילות מקוונות יכול להיות כוח רב הנמצא בתוך העולם הוירטואלי שיכול להשפיע ולא רק "להגביר הוראה ולמידה" אלא גם להעשיר את חייהם של הפרטים שמתקשרים בתוך אותה סביבה (Lawrence & Sankey, 2008, p. 1 ).

אעפ"י ש-( Oliver et al. (2009ו- Jelfs et al. (2009) ציינו יכולות ספציפיות המהוות דגשים למורים מקוונים אפקטיביים, מסתמנת מסקנה אחת ברורה והיא שמורה למופת/לדוגמא, בין אם זה מורה מקוון או מורה המלמד בכיתה, תלוי ביותר מאשר בעל רשימה של תכונות נדרשות או רשימה של מרכיבים הכרחיים. לממצאים ממחקר זה, בשילוב ספרות תומכת, יש פוטנציאל לסייע לאלה המלמדים קורסים מקוונים לשפר את האפקטיביות של ההוראה שלהם; וכך ליצור סביבות לימודיות יוצאות דופן שיגבירו את למידת הסטודנט. כמו שגדל השימוש בהעברת מידע מקוון כשיטת הוראה, כך גובר העניין בהוראה ולמידה אפקטיביות תוך שימוש בשיטה זו.
מחקר זה מספק תיאור מוקדם של הגישות והאסטרטגיות שבהן השתמשו מורים/מרצים הנוכחיים מתוך מטרה של איכות גבוהה בחינוך המקוון.

ראה גם :

החשיבות של להיות אדם : נוכחות רגשית של מרצים בקורסים מתוקשבים

מחקר: הפדגוגיה הפדגוגית הדיגיטאלית כמשבשת הרגלי הוראה ותיקים בכיתה

 המאמר סוכם מאנגלית ע"י מיכל זרזבסקי, מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya