יצירתיות בשאלת שאלות כמנוף לשיפור החשיבה המדעית בניסויי חקר בכימיה

Creativity in Posing Questions as a Lever to Improve Scientific Thinking in Chemical Inquiry Activities
צילה ארן, דוקטורנטית במחלקה להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים,
מרצה במחלקה לחינוך במכללה ירושלים, מורה לכימיה בבית ספר תיכון
 
אוכלוסיית היעד: תלמידי בית ספר תיכון
 
מורים רבים, במיוחד בתחום הוראת המדעים, שואלים את עצמם את השאלה הבאה:
מדוע התלמידים, אף המוכשרים שבהם, אינם מצליחים לשאול שאלות רבות, מגוונות ומקוריות?
אחת התשובות לכך היא, שהתלמיד חושב באופן אוטומטי ומציע פתרונות מוכנים המאוחסנים בזיכרונו.
לכן, אם התלמיד ילמד לחשוב באופן יצירתי, אזי יוכל בעת הצורך לנטוש את דפוסי החשיבה הקיימים ולשאול שאלות באופן מסתעף.
במחקר זה נעשה שימוש בכלי חשיבה שפותחו על ידי חוקרים מתחום החשיבה:  Robert J.Swartz ,    David Perkins. Edward de Bono.          
הייחודיות של מחקר זה הוא שימוש בכלי חשיבה גנריים להשבחת מיומנות החקר שאלת שאלות בניסוי חקר בכימיה.    
המחקר נערך בקרב כ - 100 תלמידות במהלך שנתיים. הקניית הכלים לחשיבה יצירתית נעשתה בזמן קצר. הממצאים נותחו באופן כמותי ואיכותני. 
במחקר זה נמצא, שבעקבות הוראת חשיבה יצירתית התחוללו שינויים משמעותיים ביכולת התלמידים לשאול שאלות, ובעקבות כך, השתפרה החשיבה המדעית, ורמת החקר של התלמידים עלתה באופן משמעותי.


 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya