יצירתה של הערבית הישראלית: שיקולים ביטחוניים ופוליטיים בלימודי הערבית בחברה היהודית בישראל

Yonatan Mendel, The Creation of Israeli Arabic: Security and Politics in Arabic Studies in Israel, Palgrave Studies in Languages at War. London: Palgrave Macmillan, 2014.

הספר עוסק בהיסטוריה המודרנית של לימודי הערבית בבתי הספר היהודיים בארץ ובשינויים שהתחוללו בתחום זה לאורך השנים. הוא עומד על העלייה ההדרגתית בחשיבות השיקולים הביטחוניים והפוליטיים בהוראת הערבית, ועל האופן שבו הדבר גרם ל"יצירת" שפה שאינה מקרבת אלא מרחיקה.

מתוך הסתמכות על מחקר ארכיוני מקיף, הספר חושף את התעצבותו של שדה לימודי הערבית בחברה היהודית בישראל בתהליך שתחילתו בשנות השלושים של המאה העשרים, המשכו אחרי הקמת המדינה ב-1948, ושיאו אחרי מלחמת ששת הימים ב-1967 וביתר שאת אחרי מלחמת יום כיפור ב-1973.

תהליך זה אופיין בחדירת שיקולים פוליטיים וביטחוניים לתחום הוראת הערבית במערכת החינוך ובמוסדות עצמאיים, לגופים המפקחים על הוראת הערבית במשרד החינוך ולדרג של מקבלי ההחלטות במדינה. בתוך כך הולך ונגלה האופן שבו הערבית נושלה מהקשריה החיוביים – המעשיים, היהודיים, האזוריים והתרבותיים – והולבשה בכסות ביטחונית, מודיעינית ופוליטית אגב הפיכתה לשדה של יהודים בלבד.

קישור לספר בהוצאה לאור

מקור וקרדיט: אתר מכון ון ליר בירושלים

ראו גם:

תוכנית הלימודים בספרות עברית לערבים: מ"שער להכרת תרבות ישראל" ל"מנוף לקידום חברתי-כלכלי"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya