יעילות הגישה ההיברידית בלמידה המבוססת על פתרון בעיות בהוראת הביולוגיה: השוואה עם למידה המבוססת על הרצאות

מאת: M Carri?

Carrió, M. Larramona, P. Baños, J.E. Pérez, J. The effectiveness of the hybrid problem-based learning approach in the teaching of biology: a comparison with lecture-based learning. Journal of Biological Education; Winter2011, Vol. 45 Issue 4, p229-235,

למרות שמספר מחקרים הראו שלמידה המבוססת על פתרון בעיות (Problem-Based Learning (PBL) הינה שיטה המקדמת כישורים מקצועיים רלוונטיים, כמו גם חשיבה ביקורתית ולמידה, לכל החיים, כמה מורים נשארו ספקניים לשאלה, האם PBL הוא כלי מספק ברכישת ידע עובדתי, שהתלמידים צריכים.

במאמר זה, מתארים החוקרים ניסוי שבו PBL הוכנס כפעילות בין תחומית בהוראת סטודנטים לתואר ראשון בביולוגיה, עם דגש מיוחד על ניתוח בעיות מורכבות. נסיון זה היה חלק מתוכנית לימודים מסורתית והוקדש לו כ-20% מזמן הלמידה הכולל. החוקרים קראו לגישה הוראתית זאת בשם, תכנית היברידית בלמידה המבוססת על פתרון בעיות,H-PBL , בניגוד לתכנית הלימוד המסורתית המבוססת על הרצאות .( Lecture-Based Learning (LBL) .

המחקר המדווח כאן, כוון למתן תשובה לשאלה בסיסית ביותר:
האם קיים הבדל בין שני המודלים, במידת רכישת הידע העובדתי על ידי הסטודנטים? תוצאות מחקר זה, לא הצליחו להראות הבדלים משמעותיים, בין רכישת ידע עובדתי בין שתי קבוצות הסטודנטים. החוקרים הסיקו שהשימוש בגישה הרב תחומית H-PBL אין השפעה מזיקה על זכרון של ידע עובדתי, אך היא יכולה לאפשר פיתוח סימולטני של כישורים מקצועיים אחרים, אשר יכול להיות קשה יותר להשגה בתכנית הלימודים המסורתית המבוססת על שיטת ההרצאה.

לתקציר המאמר באנגלית

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya