יסודות החשבון ודידקטיקה – עבודה מעשית בסביבה מתוקשבת

בשנת הלימודים תשס"ד החלה מכללת אוהלו ליישם את עקרונות הלמידה בסביבה מתוקשבת בתחום המתמטיקה, הן בהוראת הסטודנטים במכללה והן בעבודה מעשית של אותם סטודנטים בבתי הספר המאמנים.

סטודנטים במכללה לומדים חלק מהתכנים המתמטיים, בהתאם לתכנית הלימודים של בית הספר היסודי, בסביבה המתוקשבת "תופסים גלים"* של עמותת סנונית. תוך כדי למידתם את הנושאים, הסטודנטים נכנסים לבתי הספר ומלמדים את התלמידים נושאים מתמטיים שהם למדו באותה דרך מתוקשבת. לכל אורך ההתנסות מתקבלת שקיפות של התהליכים באתר דרך ילקוטי התלמידים הנשמרים והזמינים למורים הרשומים (מורי בית הספר ומרצי המכללה).

 סביבת "תופסים גלים" (http://math.galim.org.il), אשר פותחה בידי עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב, היינה סביבת חקר וגילוי ומכוונת להקניית למידה משמעותית של מושגים ופעולות במתמטיקה.

המחשב בסביבת "תופסים גלים" מהווה מרכיב חשוב ביצירת תהליכי למידה תוך פתיחת מגוון אפשרויות להפעלת כלים דינאמיים ושיקוף התפתחות ההבנה של התלמידים בעזרת כלי הערכה ומשובים מיידיים.

ראו סילבוס הקורס בקובץ המצ"ב

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya