ימים מקוונים – משפט פיתגורס

מקור: משרד החינוך

למצגת המקורית - ראו קובץ מצורף מימין

המצגת מתייחסת לסוגיות הבאות:

תלמידים מתשע חטיבות ביניים בעיר ראשון לציון, חברו יחדיו ללמידה משותפת באמצעות רשת האינטרנט ההכנה ליום המקוון כללה השתלמות למורים ולתלמידים ופתיחת פורום סגור לרכזות התקשוב והמורות למתמטיקה, שנקרא "יום מקוון", שבו התנהלו התייעצויות והעלאת קשיים טכניים ופדגוגיים לקראת היום המיוחל. במסגרת הפרוייקט המתוקשב הופעלה כיתה וירטואלית שיתופית באינטרנט. הפעלת התלמידים התבססה על פורומים ממוחשבים. הנושא הלימוד: יישום משפט פיתגורס-בעיית חקר תוך שימוש באינטרנט כערוץ תקשורת. ניהול וארגון הלמידה: גיבוש תקנון כיתתי המתווה כללים ברורים לשיח באמצעות פורום ממוחשב. גיבוש מחוון הערכה לפעילות המקוונת. שימוש בעצמי למידה. הפעלת התלמידים לפתרון בעיית חקר סביב משפט פיתוגרס תוך שימוש בפורום ממוחשב לכיתה הוירטואלית.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?