יישום מיומנויות מידע כדרך ללמידה משמעותית

מאת: יעל שרצר , מידענית מחקר , מכון מופ"ת

מטרת הסקירה היא להציג את תמונת הידע הפדגוגי והמעשי שנצבר בישראל ובעולם לגבי הקניית אוריינות מידע בלמידה מתוקשבת ובסביבות למידה פעילות ומפעילות בבתי הספר.
תמונת הידע המצטבר בנושא אוריינות מידע , כפי שעולה מהסקירה, נועדה לסייע לגורמים הפדגוגיים במערכת החינוך ולמובילי התקשוב במחוזות החינוך ובבתי הספר לפתח התנסויות מועילות למורים ולתלמידים ולהטמיע בגישה שיטתית ומעמיקה את אוריינות המידע בלמידה מתוקשבת.

לסקירה במאגר השאילתות שבאתר מרכז המידע


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  איזו שנה?

  פורסמה ב 23/03/2023 ע״י י

  איזה שנה זה?

  פורסמה ב 04/08/2022 ע״י חנה מיכאל
  מה דעתך?
yyya