יישום המודל ללמידה התנסותית של KOLB בקורס מתוקשב

מאת: A. Correia
מקור:
Moving from theory to real-world experiences in an e-learning community Innovate 4 (4).
 
הביקורת כלפי קורסים מתוקשבים בחינוך הגבוה ובמכללות מצביעה על כך כי מרביתם מבוססים על העברת תכנים מאסיבית ופחות על התנסות והתמודדות מעשית של הלומדים והסטודנטים. העדפת התכנים על חשבון הפדגוגיה המתוקשבת יש בה כדי לרדד את רמת הקורסים המתוקשבים. המאמר הנוכחי מציע לשלב את המודל ללמידה התנסותית (Kolb's model of experiental) בקורס מתוקשב ומדווח על ניסיון מוצלח שנערך באוניברסיטה אמריקאית לפתח פעילויות מתוקשבות בקורס מתוקשב המבוססות על מודל הלמידה ההתנסותית של KOLB . מדובר בפעילויות מתוקשבות שהם מעבר לשגרה של ניתוח מקרים. הקורס המתוקשב המתואר במאמר עסק בתחומי תכנון חינוך הציע לסטודנטים לעבור תוך כדי הלמידה המתוקשבת 4 שלבים קוגניטיביים: התנסות קונקרטית, גיבוש תפיסות תיאורתיות הקשורות להתנסות הראשונית, רפלקציה וניתוח רפלקטיבי, והתנסות ממשית הקשורה הלכה למעשה לעולם האמיתי. הקורס המתוקשב הציע למידה מבוססת פרויקטים בצוותים, הנחייה פעילה, עבודה בצוותים, התנסות מעשית בעולם החינוך, הצגת ההתנסות והפרויקט בקורס המתוקשב, והערכת עמיתים.
 
על פי המודל של קולב Kolb, 1971)), למידה משמעותית מתרחשת באמצעות למידה התנסותית קונקרטית בתהליך מחזורי בן ארבעה שלבים שלפיהם: א - הפרט חווה את מצבו באמצעות התנסות קונקרטית. ב -מתבונן ומשקף לעצמו את ההתנסות (רפלקציה). ג - מכליל וממשיג על בסיס רפלקטיבי.

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  אני רוצה לנסות לשלב דרך זו בשיעורים שלי

  פורסמה ב 17/10/2010 ע״י בושרא

  אינני מצליחה לגשת למאמר עצמו.

  פורסמה ב 30/11/2015 ע״י שולמית כהן
  מה דעתך?
yyya