יישום המדידות של אפקטיביות המורים בארה"ב

מאת: B. Stecher.

Stecher, B., Garet, M., Holtzman, D., & Hamilton, L. (2012). Implementing measures of teacher effectiveness.
Phi Delta Kappan, 94(3), 39-43.


המאמר דן בתכנית הערכה של המורים שנקראהיוזמת "השותפות האינטנסיבית עבור הוראה אפקטיבית" (Intensive Partnerships for Effective Teaching) שפותחה על ידי "קרן ביל ומלינדה גייטס"  בארה"ב . במוקד היוזמה נמצא פיתוח מדידות עשירות של אפקטיביות המורים ושימוש בהן כדי לנהל את ההון האנושי של המורים באופן אפקטיבי יותר.

המחברים בוחנים את יישום היוזמה במספר מחוזות של בתי ספר ציבוריים ובתי ספר מסוג charter בארה"ב ובודקים נתונים לגבי השפעתו במהלך שנת הלימודים 2010-2011.

הנושאים כוללים סקרים לגבי העמדות של המנהלים והמורים לגבי הסטנדרטים של האפקטיביות של המורה, שימוש במערכות להערכת המורים כדי לכוון להתפתחות מקצועית עבור מורים, וההשפעה של מערכת ההערכה על סביבת בית הספר ועל הקשרים של המורים עם עמיתיהם.

מדידות האפקטיביות של המורה מורכבות ממדידות ישירות של ההוראה הכוללות תצפיות בכיתה, הערכות ערך מוסף המבוססות על צמיחת התלמיד, ומידע נוסף, כגון: סקרים בקרב ההורים והתלמידים לגבי תנאי הלמידה או סקר המודד את הידע של המורה.

כאשר המדידות מבוצעות כיאות, הן ימשו לקבלת החלטות מרכזיות במהלך הקריירה של המורה, כולל נשירת מורים, פיצוי, השמה ותמיכה. החלטות אלה צפויות לשפר את האפקטיביות של המורה ולספק יותר שוויון באופן שבו מורים מפוזרים על פני בתי הספר, בתורם מצופים להוביל להישגים טובים יותר של התלמידים, שיעור גבוה יותר של תלמידים המסיימים את לימודיהם בבית הספר והכנה על-תיכונית טובה יותר.

הקרן של בני הזוג גייטס זיהתה ארבעה אתרים שבהם נראה כי הבשילו התנאים כדי לנסות את הרפורמות הללו משום שבאתרים אלה יש תמיכה רחבה של בעלי עניין מצד הנהלת האתר, מורים, איגודים והקהילה. אתרים אלה הם Hillsborough County Public Schools בפלורידה, Memphis City Schools בטנסי, Pittsburgh Public Schools בפנסילבניה, וקבוצה של ארגוני ניהול מסוג charter בקליפורניה.

הקרן סיפקה חזון, מומחיות ומשאבים כדי לתמוך בשינוי; האתרים פיתחו גישות משלהם, אסטרטגיות ותאירו האירועים בסדר כרונולוגי. על פני תקופה של שש שנים, כל אתר מפתח מדידה משלו למדידת האפקטיביות של המורים ומשתמש בה כדי לנהל את כוח העבודה שלו בדרכים אסטרטגיות יותר.


תוך שימשו בסקרים, בראיונות, ובחקר מקרים בבתי הספר, החוקרים שאלו את מנהיגי בית הספר ואת המורים האם ההיבטים של היוזמות שהמחקר מציע צפויים להשפיע על תגובותיהם למערכת ועל תמיכתם בה.
המחברים סקרו מדגם של 4,444 מורים ו-1,193 מנהיגי בית ספר. המחברים גם אספו נתונים לגבי כיצד המורים והמנהלים הקצו את זמנם וכיצד הם השתמשו בקרן ובמשאבים אחרים.

הפקת לקחים מהיישום

נתוני הסקר והראיון מציעים שהמורים בארבעת האתרים הללו ראו את היוזמות הללו כמטרות כדאיות. על פני ארבעת האתרים, רוב המורים ציינו שהם האמינו שההערכות שלהם יועדו לסייע לשיפור ההוראה, לזהות תחומים של התפתחות מקצועית, ולקבוע האם המורים זקוקים לתמיכה נוספת.

מדדים ישירים של הוראה
על פני ארבעת האתרים, שני שלישים או יותר ממנהיגי בית הספר שצפו בהוראה כחלק מההערכות של המורים בשנת 2010-2011 אמרו שהם קיבלו הכשרה כדי לבצע את התצפיות. רוב מנהיגי בתי הספר בשני האתרים שיישמו את התצפיות במלואן אמרו שההכשרה הכינה אותם היטב לספק משוב למורים ולהתמודד עם מצבים מאתגרים במהלך התצפית.

המורים גם הציגו עמדות חיוביות כלפי התצפיות בכיתה. למעלה מ-80% מהמורים שנצפו בכל אחד מארבעת האתרים דיווחו על כך שהייתה להם תחושה ברורה לגבי מה הצופים מחפשים. יותר מ-70% מהמורים אמרו שהם חשבו כי הצופים היו בעלי כישורים מצוינים והם זכו למשוב יעיל.

אולם, הרחבת התצפיות בכיתה העלתה דאגות מסוימות הרלוונטיות לאתרים השוקלים רפורמות כאלה.

מערכת הערכת המורים כשלם.

על פני ארבעת האתרים, מורים שהוערכו דיווחו על עמדות מעורבות לגבי התוקף וההגינות של מערכות הערכת המורים.
יותר מ-60% מהמורים בכל אתר הסכימו מאוד או הסכימו במידה מסוימת שהיה להם רעיון ברור לגבי מה המערכת רואה כ"הוראה טובה".
מורים בכל ארבעת האתרים ציינו שלמערכות היו מספר השפעות חיוביות, כולל סיוע באיתור דרכים לשיפור ההוראה של המורים.

אבל המורים דיווחו גם על דאגות-60% עד 70% מהמורים בכל ארבעת האתרים האמינו שמורה המלמד כיתה, שבה יש תלמידים בעלי הישגים גבוהים זוכה ליתרון במערכת ההערכה על פני מורים אחרים.

אמונה זו מדגישה את ההכרח עבור האתרים להבטיח שמערכת ההערכה הוגנת עבור כל המורים ומדגימה את ההגינות שלה בכך שהיא מבצעת מחקר מעמיק לגבי המורים והכיתות שהם מלמדים.

68% עד 82% מהמורים בשני האתרים בעלי מדידות ישירות של הוראה עבור כל המורים דיווחו על כך שהם חוו לחץ מוגבר כתוצאה ממערכת ההערכה, בהשוואה לכמחצית מהמורים בשני האתרים האחרים.

שליש מהמורים אמרו כי מערכת ההערכה החדשה דחפה אותם ללמד בדרכים שהם לא ראו אותן כטובות עבור התלמידים.

העמדות של מנהלי בתי הספר.

באופן כללי, העמדות של מנהלי בתי הספר לגבי מערכת ההערכה בארבעת האתרים נטו להיות חיוביות יותר מאשר העמדות של המורים.

לדוגמא, 95% ממנהלי בתי הספר בשני האתרים, שבהם מערכות ההערכה החדשות כבר יושמו, הסכימו שהמערכת תועיל לתלמידים לטווח הארוך, בהשוואה ל-53% ו-72% מהמורים בשני האתרים הללו.

מנהלי בתי הספר בכל ארבעת האתרים היו צפויים יותר מאשר המורים להסכים כי מערכת ההערכה הייתה הוגנת עבור המורים ללא קשר למורה או לרקע של התלמידים. 

הערכת המורים והחלטות לגבי התפתחות מקצועית.

מטרה אחת של המערכות הללו היא להתאים את התמיכות עבור הצרכים של המורים.

עד כה ההתפתחות המקצועית הונחתה על ידי מספר גורמים, ביניהם החלטות ניהוליות והאינטרסים של המורים. מורים דיווחו שההתפתחות המקצועית הייתה אפקטיבית בשיפור הידע שלהם בנושאים שהם לימדו וסייעה להם לשפר את הלמידה של התלמידים.

מנהלי בתי הספר היו צפויים יותר מאשר המורים לציין שההתפתחות המקצועית של המורים הייתה מבוססת על תוצאות פורמליות של הערכת מורים ועל משוב בלתי פורמלי לגבי ההוראה.

בכל אחד מארבעת האתרים, יותר מ-75% ממנהלי בתי הספר דיווחו שההזדמנויות להתפתחות מקצועית של המורים הושפעו מהערכה פורמלית של המורים, ואפילו אחוזים גבוהים יותר של מנהלי בתי הספר אמרו שההזדמנויות להתפתחות מקצועית של המורים הושפעו ממשוב בלתי פורמלי לגבי ההוראה שלהם.

לעומת זאת, אחוז המורים שדיווחו כי ההזדמנויות שלהם להתפתחות מקצועית הושפעו מתוצאות הערכת המורים נעו מ-25% ל-45% על פני כל האתרים.

יחסים עם עמיתים.

הארגונים המקצועיים של המורים הביעו דאגות שיישום מערכות החדשות להערכת מורים יחתרו תחת הקשרים הקיימים בקרב חברי הצוות על ידי קביעת תרבות תחרותית מאשר תרבות של שיתוף פעולה.


רוב גדול של המורים בשני אתרים דיווחו על רמות גבוהות של קולגיאליות ועל ציפיות גבוהות מהתלמידים, בדיוק כמו בשני האתרים האחרים.

אחוזים גבוהים מהמורים בכל ארבעת האתרים דיווחו גם שהם חשים שמכבדים אותם כעמיתים, הם מאמינים שיש להם אל מי לפנות לעזרה, ורואים בעמיתיהם תומכים ומשתפי פעולה. באופן דומה, רוב גדול אמר כי המורים בבתי הספר ממוקדים מאוד בלמידה של התלמידים ויש להם ציפיות גבוהות מכל התלמידים.

בנוסף, תוצאות הסקר ציינו כי המורים מכבדים את מנהלי בתי הספר בתפקידם כמנהיגים. רוב המורים אמרו כי הם רואים את המנהל שלהם כמנהיג חינוכי וציינו שמנהלי בתי הספר שלהם מאוד תומכים במורים.

עלות היישום של מערכות הערכה.

הממצאים מראים כי היוזמה הגבירה את עומס העבודה של צוות המשרד הראשי ושינתה את תחומי האחריות של אנשי צוות רבים בארבעת האתרים. בכל ארבעת האתרים, 50% עד 84% מהנשאלים מהמשרד הראשי דיווחו על כך שהיוזמה הגבירה את סה"כ השעות שהם עבדו בשבוע במידה בינונית או רבה, ו-53% עד 86% דיווחו שהיוזמה הגבירה את עומס העבודה על הצוות שהם פיקחו עליו.

שותפויות.

כל האתרים דיווחו על התנסויות חיוביות עם השותפים שסייעו להם בתחילת הדרך בתכנון היוזמות שלהם ובפיתוח אסטרטגיות היישום שלהם.

סיכום

המורים והמנהיגים באתרי הפיילוט אומרים שמערכות ההערכה יעילות, והמנהיגים ( מנהלי בתי ספר ובעלי תפקיד מרכזי בביה"ס )  אומרים שהם מוכנים היטב לתחומי האחריות החדשים שלהם, אפילו כאשר הם דואגים לגבי עומס העבודה הגובר והלחץ הנובע מהציפיות החדשות.

המנהיגים מכירים בכך שסגנונות חדשים של הערכה מצריכות יותר זמן מאשר ההערכות המסורתיות, אבל הם גם אומרים שהם מאמינים שהתלמידים בסופו של דבר ירוויחו מהשקעה גדולה יותר בהערכות חדשות.

הסיכום נכתב ע"י מיכל זרזבסקי , עורכת תוכן בפורטל מס"ע ובמכון מופ"ת

ראה גם : Bill & Melinda Gates Foundation Commits $335 Million to Promote

ראה גם :

כיצד מדינות אחרות מעריכות את המורים?

מצב המורים במדינות OECD : גישה מקפת להערכת מורים ותגמולים בסינגפור

מיקוד מחדש בוויכוח: הערכת המטרות והכלים של הערכת המורים

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya