יישום גישת כיתה הפוכה בלימודים לתארים מתקדמים: מסע בלתי צפוי לתכנון פדגוגי מחודש

Howitt, Christine; Pegrum, Mark. "Implementing a flipped classroom approach in postgraduate education: An unexpected journey into pedagogical redesign", Australasian Journal of Educational Technology , 2015, Vol. 31 Issue 4, p458-469.

מאמר זה מתאר את היישום של גישת כיתה הפוכה בידי שני מרצים המלמדים קורסים שונים לתארים מתקדמים באוניברסיטה אוסטרלית.

חקרי מקרים, אשר נכתבו כסיפורים כרונולוגיים, פותחו באמצעות נתונים שנאספו מהתכתבות בדואר אלקטרוני בין שני המרצים כחברים ביקורתיים, כמו גם ממשוב שנתנו הסטודנטים בצורת דיונים פנים מול פנים, דיונים מקוונים, דואר אלקטרוני, מפות חשיבה, לוחות דיון וסקרים שנערכו באוניברסיטה בסוף הסמסטר.

במהלך תקופה של שנתיים, שני המרצים עברו מהתמקדות ראשונית בטכנולוגיה ובארגון להתמקדות בפדגוגיה, תוך שהם רואים עצמם כמעצבים מחדש של למידה.

מבחינה טכנולוגית, הצורך בזמן לבחור וללמוד לעבוד עם תוכנה מתאימה הופיע כנושא מרכזי. מבחינה ארגונית, הצורך בזמן לתכנן ולזהות ציפיות מרצים מסטודנטים הופיע כנושא מרכזי. מבחינה פדגוגית, התרחש שינוי לקראת פדגוגיה של האזנה מצד מהמרצים, ולקראת למידה פעילה ומעורבת יותר מצד הסטודנטים.

נמצא שהכרחי להבטיח התאמה קרובה בין מה שיוצג בצורה הפוכה, מה שיעשה בזמן השיעור, והאופן שבו יוערכו הסטודנטים מבחינה מעצבת ומסכמת.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

שימוש בכיתות הפוכות בהשכלה הגבוהה: סקירת ספרות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya