יחסי הגומלין בין התלמידים והמורה והשפעתם על רווחתו הנפשית של המורה ובריאותו

מאת: L. Jantine

Jantine L. Spilt, Helma M. Y. Koomen and Jochem T. Thijs. " Teacher Wellbeing: The Importance of Teacher–Student Relationships", Educational Psychology Review. 2011.

מחקרים רבים בחנו את החשיבות של יחסי הגומלין בין התלמידים והמורה להתפתחותם של הילדים. אולם, הרבה פחות ידוע לגבי האופן שבו יחסים אלה משפיעים על החיים האישיים והמקצועיים של המורים.

סקירה זו שוקלת את החשיבות של יחסי הגומלין בין התלמידים והמורה מבחינת רווחתם הנפשית של המורים ובריאותם החל במודל הטרנסקציונלי של לחץ והתמודדות של לאזארוס (Transactional Model of Stress and Coping of Lazarus) מ-1991. בהתבסס על תיאוריות של יחסים בינאישיים, הונח שלמורים יש צורך בסיסי בזיקה לתלמידים בכיתתם.

במאמר נטען שהמורים מפנימים את ההתנסויות עם התלמידים בתוך מודלים תיאוריים של יחסי גומלין המדריכים את התגובות הרגשיות באינטראקציות היומיומיות עם התלמידים, מדובר על אינטראקציות שמשנות את רווחתו הנפשית של המורה ובריאותו לאורך זמן.

בנוסף, הרעיון של ייצוגים מנטליים של יחסי הגומלין ברמות שונות של הכללה יוכל להציע פתח להבנת האופן שבו יחסי הגומלין האינדיבידואליים בין המורה לתלמידים עשויים להשפיע על ההערכה העצמית האישית והמקצועית של המורים.

לבסוף, נטען שניתן יהיה להבין טוב יותר את ההשפעה של ההתנהגות הבלתי תקינה והרעה של התלמיד על הלחץ שחש המורה מתוך הפרספקטיבה של יחסי הגומלין ביניהם.

הסקירה מראה שמחקרים מעטים בחנו באופן ישיר את ההצעות האלה ומעלה הצעות למחקר עתידי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya