יחידת הוראה בפייסבוק: "היסטוריה – לא מה שחשבתם"

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

 ענת אוסטר-לוינץ
המכללה האקדמית בית ברל

נאוה פוגלמן
המכללה האקדמית בית ברל

מקצוע ההיסטוריה נחשב קשה ולעיתים אף משעמם בקרב לומדים רבים, שאינם מוצאים בנושאי ההוראה נקודת אחיזה מוכרת שתאפשר להם לחוש קירבה, חיבור ועניין, כמו גם אפשרות לנתחו ולהסיק מסקנות. פיתוח יחידת הוראה בהיסטוריה במרחב מקוון ייעודי עשויה לאפשר ללומדים לגלות עניין וחיבור לפרדיגמת ההוראה-למידה ולתכנים המוצגים בה. יחידת ההוראה "היסטוריה – לא מה שחשבתם" פותחה במרחב מקוון ייעודי, פייסבוק, מתוך תפיסת עולם כי לימוד היסטוריה חיוני לכל תלמיד ויש ללמד היסטוריה על פלטפורמה המותאמת לבני הנוער ה- digital natives בעידן הנוכחי.

המטרה העיקרית בפיתוח יחידת הוראה ייחודית זו הייתה למזג בין האתגר של פיתוח לומד בעל הכוונה עצמית בסביבת למידה מקוונת ובין מתן דגש להנאה מלמידת חקר של נושאים מגוונים בתחום הדעת.

יחידה זו נלמדה בארבע כיתות ט' והמסקנות הראשוניות הן כי הלומדים שחוו ולמדו באמצעות פרדיגמת הוראה-למידה המשיקה לעולמם ונוגעת בם, גילו מוטיבציה גבוהה להפוך ללומדים בעלי הכוונה עצמית ואחריות אישית על למידתם וסגלו לעצמם את המיומנויות המורכבות הנדרשות במאה ה- 21 .

מילות מפתח: יחידת הוראה בהיסטוריה, יחידת הוראה על פלטפורמת פייסבוק, הכוונה עצמית בלמידה.

למאמר באוניברסיטה הפתוחה    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום, כיצד ניתן לקבל עותק מלא של המאמר?

    פורסמה ב 11/02/2014 ע״י סיגלית נחמני
    מה דעתך?
yyya