ידע הרמנויטי של מורים: מבנה, מאפיינים והשלכות להוראת טקסטים

חלאבי רינת (תשס"ח). ידע הרמנויטי של מורים: מבנה, מאפיינים והשלכות להוראת טקסטים,  חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן.
 
עבודה זו מבוססת על ההנחה שהידע ההרמנויטי של המורים, דהיינו, תפיסותיהם בנוגע לטיבם של טקסטים ובנוגע לפשר תהליך הפרשנות שלהם, מובלע בידיעותיהם, בדבריהם ובמעשיהם, ובדרך כלל הם עצמם אינם ערים לו. מטרתה של עבודה זו הייתה לזהות תפיסות המורים באשר לטיבם של הטקסטים שהם נדרשים ללמד להצביע על מאפייניהן ולבחון את ביטוייהן בהוראת טקסטים מן הספרות היפה.  במחקר זוהו הסוגיות שבהן עוסקת ההרמנויטיקה הפילוסופית תוך הישענות על הוגים מרכזיים במסורת חשיבה זו. המחקר התבצע בגישה איכותנית. אוכלוסיית המחקר כללה עשרה מורים המלמדים ספרות בארבעה בתי ספר תיכון במרכז הארץ בעלי ותק של 10 שנים לפחות בתחום. כלי המחקר היו: תצפיות בשיעורים וראיונות עומק שהוקלטו ועובדו על פי זיידמן (1991Seidman,).
מן הממצאים: א. המורים מחזיקים בתפיסות שניתן להגדירן כ"ידע הרמנויטי". תפיסות אלה, שנמצא כי הן עשירות ומגוונות, נוגעות לארבעה מושגי העל של ההרמנויטיקה: טקסט, הבנה, פרשנות ופרשן, והן נדרשות לאותן הסוגיות שבהן עוסקת ההרמנויטיקה הפילוסופית; ב. הידע ההרמנויטי של המורים מתבטא בפרקטיקה שלהם בהוראת ספרות; ג. הידע ההרמנויטי של המורים מתבטא בדבריהם על גישותיהם החינוכיות והספרותיות. כאשר הם משוחחים על מטרות ההוראה, על תפקיד המורה, על מעמד התכנים בתהליך הלמידה ועל דרכים בהוראה הם מבטאים את תפיסותיהם ההרמנויטיות.
המחקר מציג את המלצותיו למערכת החינוך, למפתחי תכניות הלימודים בספרות ולמורים עצמם.
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?