טרנספוביה ופריבילגיות הטרו-נורמטיביות: מתכשרים להוראה מאתגרים את הנוקשות המגדרית בבתי הספר

 

עיקרי הדברים:

 • נוער להטב"קי חשוף להטרדות ונתון במצוקה בגלל הציפיות לעמוד בדרישות מגדריות הטרו-נורמטיביות
 • באקלים בית ספרי העוין לנטיותיהם, סביר כי בני נוער להטב"קים יתקשו ללמוד ויעדיפו להתחמק מבית הספר
 • על מורי מורים להבין את תפקידם בפיתוח מרחבים מכילים בבתי הספר עבור תלמידים המשתייכים למיעוטים מיניים
 • ואולם, ספרות מחקר מצביעה על טיפול חסר בתוכניות להכשרת מורים בכל האמור בבעיות הקהילה הלהטב"קית
 • תכנית הלימודים בקנדה במוסדות להכשרת מורים מתמקדת בדיונים על כוח, פריבילגיה, הגינות, צדק חברתית, גזע, מעמד, מגדר ומיניות
 • מטרת התכנית היא להעניק למתכשרים להוראה ביטחון וכלים לבנות סביבת לימודים בטוחה ודמוקרטית עבור כל התלמידים, על נטיותיהם ומגדריהם השונים

Kearns, Mitton-Kükner and Tompkins (2017). Transphobia and Cisgender Privilege: Pre-Service Teachers Recognizing and Challenging Gender Rigidity in Schools. Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l'éducation, 40, 1, 1-27

בקנדה לומדים מתכשרים להוראה על האפליה והבריונות בחברה ובבתי ספר נגד תלמידים השייכים לקהילת הלהטב"ק ועל הדרכים להתמודד עם נורמות וציפיות הטרו-נורמטיביות דכאניות ומגבילות. מחקר זה בוחן את האפקטיביות של תוכנית לימודים זו שעוברים המתכשרים, ועוקב אחר הדרכים שבהן פרחי ההוראה מתמודדים עם תופעות של עוול ותוקפנות כלפי תלמידים להטב"קים בשטח בית הספר, תופעות שהם עדים להן במסגרת התמחותם בשדה.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

 על מקומם של חינוך מיני, זהות מינית וקבלת האחר

 

להטב"קיות ומגדר בבתי הספר ובחברה

נוער להטב"קי חשוף להטרדות ונתון במצוקה בגלל הציפיות לעמוד בדרישות מגדריות הטרו-נורמטיביות (Taylor et al., 2011). באקלים בית ספרי העוין לנטיותיהם, סביר כי בני נוער להטב"קים יתקשו ללמוד ויעדיפו להתחמק מבית הספר (Palmer et al., 2012). ואכן, בבתי הספר רבים מבני הנוער האלה לומדים על בשרם כי אפליה נגד הקהילה הלהטב"קית היא דבר מקובל (Haskell & Burtch, 2010). תלמידים טרנסג'נדרים ותלמידים שאינם קונפורמים מבחינה מגדרית סובלים באופן קבוע מבריונות בבתי הספר, בעוד שהמבוגרים ממעטים להתערב (Wright-Maley et al. 2016).

מאמצים רבים דרושים כדי להכיל באופן מלא בני נוער להטב"קים בבתי הספר. זאת, משום שבתי ספר מהווים פעמים רבות מרחבים שבהם התלמידים לומדים להבין בצורה צרה תפקידי מגדר וציפיות מגדריות שמגבילות את דרכי הביטוי המגדריות שלהם, שאינן תואמות את התפקידים המגדריים המסורתיים; כתוצאה מכך חשופים בני נוער אלה להטרדות ולמעשי בריונות (Patraw & Bednar, 2013).

על מורי מורים להבין את תפקידם בפיתוח מרחבים מכילים בבתי הספר עבור תלמידים המשתייכים למיעוטים מיניים. ואולם, ספרות מחקר מצביעה על טיפול חסר בתוכניות להכשרת מורים בכל האמור בבעיות הקהילה הלהטב"קית ובדרכי ההתמודדות איתן  (Kitchen & Bellini, 2012). בנוסף לכך, חלק מהמתכשרים ההוראה מתנגדים להכללת חומר להטב"קי בתוכניות ההכשרה שלהם (Robinson & Ferfolja, 2002, 2008).

 

מגדר, טרנסג'נדריות ולהטב"קיות – הגדרות ותפישות שגויות

איירטון נותן ביטוי לתקווה כי הכשרת מורים לפעול נגד הומופוביה תוכל "להכין מורים לתרום לרווחה של תלמידים המשתייכים למיעוטים מיניים ומגדריים" (Airton, 2014: p. 388). עם זאת, לפי שעה מורים ותלמידים ממשיכים לפעול במציאות חברתית שבה תפישות של בינאריוּת מגדרית ממשיכות לכפות זהויות על כל התלמידים בבית הספר, עם ציוויים לתפקידים מגדריים נוקשים. גברים ונשים נדרשים לקבל על עצמם תפקידים מגדריים תרבותיים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים קבועים. בבתי ספר, ילדים וילדות מחולקים לשתי קטגוריות נפרדות ומנוגדות, ומוענק להם מקום צר בלבד לגמישות המאפשר טווח מוגבל של התנהגויות ולתפקידים מובנים חברתית.

זהויות טרנסיות אינן מתאימות בקלות לגוף של ילד או לגוף של ילדה; הטרנסג'נדריוּת עצמה היא תופעה מגוונת, הדורשת הפרדה של מגדר מנטייה מינית (Wright-Maley et al., 2016, p.5). דה פלמה מציין כי הטרנסיוּת משמשת כמושג מטרייה ש"חל על חוסר נוחות הנובע מציפיות מגדריות, היות קווירי, cross dressing מזדמן, תכוף או תמידי, אורח חיים המאפיין את המגדר האחר והתערבויות רפואיות כמו טיפולים הורמונליים או ניתוחים" (DePalma, 2013, p.2, quoting Whittle, 2006).

משטור של מין ומגדר משמש להבניית חרדה מגדרית ופריבילגיה סי-סקסואלית (ההנחה כי המין המיוחס לתינוק בלידה הוא טבעי ומקורי יותר (Serano 2007). המשטור משמש גם להפצת ג'נדריזם (האמונה הנפוצה והממסדית בטבעיות ובעליונות של המגדר הנורמטיבי (Airton 2009, 132) וכן כדי להדיר אנשים בעלי מגדרים לא נורמטיביים ובכללם טרנסג'נדרים (Whtittle et al., 2007).

 

מגדר, טרנסג'נדריות ולהטב"קיות בהכשרת מורים

רוב גדול בקרב מורים בבתי ספר יסודיים קתוליים בקנדה תמכו בעקרון של מרחב בית ספרי סובלני ובטוח המכיל גם את חברי קהילת הלהטב"ק. עם זאת, רבים מאותם מורים פחדו מתלמידים, מהורים וממנהלים, ולא היו בטוחים כי יכללו נושאים כאלה בתוכנית הלימודים, משום שהדבר כרוך בשינוי סגנונות חיים מוכרים, נוחים ומושרשים לעומק (Wright-Maley et al., 2016).

ישנם מורים שאינם מכירים בעובדה שבתי ספר מספקים בתפישה הבינארית של המגדר. מורים אלה מקבלים את "הטבעיות של הסטטוס-קוו המגדרי" (Keddie et al., 2008, p. 198).

ווב ואחרים טוענים כי "אנו משתפים פעולה עם אי צדק חברתי ועם 'אופני ראייה של העולם לא משום שאנו מסכימים איתן בהכרח, או משום שהן עולות בקנה אחד עם האינטרסים שלנו, אלא משום שנדמה לנו כי אין להן אלטרנטיבה" (Webb et al. 2002, p. 92).

כתשובה לבעיות אלה יש לכלול בהכשרת מורים בחינה עצמית ובחינה של הבנתנו את נושא ההומופוביה (Airton, 2014). כל זאת, לא מתוך שיח מתקרבן של שוליוּת וחוסר אונים שמאיין לרדד את הסובייקט הלהטב"קי למישהו שזקוק להצלה או במקרה הטוב למישהו שיש לסבול את קיומו (DePalma, 2013, p. 13). הוכחה לנכונות גישה זו נמצאת בפרויקטים מצליחים לחיוך מגדרי וטרנסי, כמו No Outsiders Project. פרויקטים אלה ואחרים מראים כי מודעות לנושא הטרנסג'נדריות יכולה לנפץ סטריאוטיפים מגדריים נוקשים (McQueen 2006).

 

שילוב התוכנית למרחבים חיוביים במסלול בי.איי להכשרת מורים

חומר הלימודים של המתכשרים להוראה בקנדה בעניין הסובלנות לקהילת הלהטב"קים מועבר בכל הסמסטרים: בשנתיים הראשונות חובה ובשנתיים האחרונות בחירה. מטרת תוכנית הלימודים היא להכשיר את פרחי ההוראה ולהעניק להם ביטחון וכלים לבנות סביבת לימודים בטוחה ודמוקרטית עבור כל התלמידים, על נטיותיהם ומגדריהם השונים. חומר הלימודים מתמקד בדיונים על כוח, פריבילגיה, הגינות, צדק חברתית, גזע, מעמד, מגדר ומיניות. בשנים השלישית והרביעית מופעלות סדנאות מעשיות הכוללות התנסות בשדה.

 

גישור בין סוציולוגיה להכלה: כתיבת חיבור בנושא מקרה-שטח

המתכשרים להוראה מתבקשים להתבונן בילד שנצא בשוליים החברתיים בבית הספר או בכיתה. עליהם להתבונן במה שמתרחש ואז לכתוב חיבור שמתאר את מה שראו וחוו. לאחר מכן מתבקשים המתכשרים לחקור את הסוגיה שעולה ממקרה ההדרה שהיו עדים לו ולמצוא מה ידוע על התופעה בספרות המחקר כדי להעמיק את הבנתם.

מורי המורים מעודדים את המתכשרים לחשוב על פעולות שיכולים לבצע מורה בודד, כמה מורים יחדיו, צוות ההנהלה ואולי גם חברי הקהילה, כדי ליצור מרחבים בית ספריים מכילים שיאפשרו לחברי קהילת הלהטב"ק לחוש שייכות. בדרך זו מקדמים מושג מפתח – של סוכנות מורית (teacher agency). בנוסף לכתיבת חיבור על נושא לפי בחירתם, המתכשרים חולקים את ממצאיהם עם עמיתיהם תוך שימוש באסטרטגיות שונות כמו מעגלי דיבור.

 

מתודולוגיה

מחקר זה בחן 600 חיבורים שכתבו המתכשרים להוראה, באורכים של 1200 עד 1500 מילה. חמישה מהסטודנטים השתתפו בקבוצת מיקוד שדנה בחיבורים ובחוויות שעמדו מאחוריהם. כל אחד מהחוקרים קרא את החיבורים וסימן את הנושאים המרכזיים לדעתו. החוקרים הסכימו ביניהם כי שלושת הנושאים המרכזיים שחזרו בחיבורים השונים היו:

 1. משטור מגדרי והתגובות אליו
 2. ביטוי ופריקה רגשית (unpacking) של סוגיות מגדריות באמצעות כתיבה
 3. זיהוי אתגרים שמעלה הוראה-מחדש של מגדר.

 

ממצאים

המתכשרים להוראה לומדים במהלך התוכנית לשבש, להפריע ולערוך דה-פריבילגיזציה של תפיסות הטרו-נורמטיביות. כתיבת החיבורים היתה משמעותית וחשובה עבורם, משום שהיא העניקה להם רשות לחקור באופן ביקורתי את מה שלהרגשתם חסר בבית הספר בתחום החינוך המגדרי. הם קיבלו תיקוף לתחושתם כי ניתן לעשות עוד כדי ליצור סביבות מכילות ובטוחות לתלמידים טרנסיים, בעיקר באמצעות מתן חינוך מגדרי לכל התלמידים.

 

משטור מגדר והתגובה לו

בתי ספר, כמו החברה בכללותה, מוצאים דרכים גלויות וסמויות למשטר מגדר. אף שרבים התנגדו לרעיון של "מין כגורל" או של מין כ"מהות" המכתיבה תפקידי מגדר קבועים לזכרים ולנקבות (למשל סימון דה-בובואר שכתבה "אישה לא נולדת אישה, אישה נעשית אישה"), הבינאריות המינית ממשיכה לשרוד. מישל פוקו (Foucault, 1979) חקר כיצד רמות שונות של פיקוח מסדירות את התנהגויותיהם של אדם; מצפים מבני אדם לבצע מגוון של תפקידים, ואנשים מבצעים אותם כתוצאה מפיקוח חיצוני ומפיקוח פנימי מפחד של סנקציות חברתיות או השלכות אחרות. ההסדרה של המגדר מתבצעת באמצעות הטלת סנקציות חברתיות ובאמצעות חיכוכים ועימותים שמתעוררים כאשר אנשים אינם מבצעים את תפקידיהם המגדריים בהתאם לציפיות ולנורמות המקובלות.

חלק מהמתכשרים להוראה שהשתתפו במחקר הביעו דאגות בנוגע למשטור המגדר על ידי מחנכים, תלמידים-עמיתים והורים. המתכשרים ניסו לתמוך בתלמידים שביטאו היבטים של עצמם שחרגו מהנורמות המגדריות המקובלות. כך למשל, אחת המתכשרים סיפרה על מורה אשר התעקש לפנות לתלמיד ששינה את שמו משם נקבי לשם זכרי לפנות אליו כ-you (באנגלית כזכור זוהי מילה נעדרת מין). התלמיד, לדברי המתכשרת, "רעד לאורך כל הזמן שקרא בקול את הקטע שביקש המורה וכשסיים הוא הניח את הספר בצד, שמט את מבטו למטה ורק קשקש על הדפים שלו". מה שהרשים את המתכשרת שהיתה עדה לסיטואציה הזו היה כוחם העצום של המורים לאשר או להקטין את הקיום של התלמידים בכיתתם.

'אחרי שקיבלתי הכשרה מסוימת... [קיבלתי ביטחון בכך שאני יכולה] פשוט לגשת לתלמיד לאחר התקרית, [כך שאמרתי לו], 'הי, ג'יימי, מה שלומך? אני רואה שאתה מצייר. אתה ממש טוב בציור'. רק להכיר בקיום שלהם. זה כל מה שצריך", הוסיפה המתכשרת.

חשוב להיות מודעים לחוסר האיזון בכוח בין המבוגרים לתלמידים ולכך שהכוח מתחלק לשלוש רמות: אינדיבידואלית, מוסדית (בית הספר) ומערכתית (מערכת החינוך והחברה בכללה, כולל הורים, אמצעי תקשורת וכו'). אחת המתכשרות סיפרה: "הייתי עדה לילד בכיתה ב' שנהנה ללבוש ורוד, נשא ארנק נשי (purse), ענד מחרוזות ובעיקר – אהב ללבוש את הבגדים של אחותו. לי זה בכלל לא הפריע, אבל למורה שלו היה הרבה מה לומר בעניין... כמו למשל: 'המשפחה הזאת תעשה הכל בשביל תשומת לב'".

 

תלמידים ממשטרים מגדר

לדברי מתכשרת להוראה אחרת שהשתתפה במחקר, "התלמידים האחרים בכיתה גילו יחס שלילי לתלמידה שהיתה בתהליך של הזדהות כזכר. למשל, הם היו אומרים דברים כמו 'אני לא רוצה להיות איתה בקבוצה'".

מקרה זה מעיד על כוחם של התלמידים-העמיתים בבית הספר ויכולתם למשטר את ההתנהגות. לדברי המתכשרת להוראה שהיתה עדה למקרה, "זאת הנקודה שבה עליך להפוך לבן הברית של התלמיד שסובל מאפליה... שאלתי [את התלמיד שסירב לשתף פעולה] 'למה אתה חושב שהוא שונה ממך?'"

 

הורים ממשטרים מגדר

המסרים שילדים צעירים מקבלים בנושא מגדר נשלחים בגיל מוקדם מאוד. כך מצליחה הבינאריות המגדרית להמשיך ולהחזיק בכוח כה רב; כך נוצר פחד של אי התאמה לנורמות בגלל הצנזורה שמפעילים אחרים. "אם אמא שלי מגלה ששיחקתי עם בובות, אהיה בצרות", אמר ילד לפי דיווחה של אחת המתכשרות להוראה.

התפקידים המגדריים הסטריאוטיפיים טבועים עמוק כל כך, עד שגם דורות של נשים וגברים המבצעים תפקידים מגדריים שונים אינם יכולים להתגבר להקל על הפחד של התלמיד לפעול אחרת מהציפיות המקובלות. לדברי מתכשרת שהשתתפה במחקר, "המורה של התלמיד ניסתה לאשר את יכולתו של הילד לשחק במרחב שאליו חשש להיכנס, כשאמרה לו: 'אמא שלך לא תגלה, לך שחק עם הבובות!' והוא היה כה מאושר".

זוהי דוגמה חיובית לכוחה של תגובה מיידית במקום ובזמן שבהם מתרחש הארוע.

 

מתי להתחיל ללמד מגדר

"הרבה אנשים אומרים שאין מה ללמד מגדר לפני כיתה ו', אבל זו לדעתי טענה מגוחכת", אמרה מתכשרת להוראה. "אני חושבת שצריך להתחיל עוד הרבה קודם משום שהוראת מגדר אינה מחייבת קיום שיחות ארוכות ומסובכות: זה יכול להיות משהו קצר ופשוט כמו 'לא, ורוד זה לא צבע של בנות' או 'לא, כחול זה לא צבע של בנים'".

 

חשיבה בלתי ביקורתית של מורים על מגדר

מכל התחומים שבהם עומד בפני בני האדם מגוון דרכים ואפשרויות שונות, המגדר הוא זה שבו אנו פוגשים בשלב המוקדם ביותר בחיינו. בלידה, לרובנו מיוחסת זהות מגדרית מסוימת המבוססת על המין הביולוגי, ומאותו רגע ואילך מוטלות עלינו ציפיות מגדריות. משפחות וקהילות מבטאות ואוכפות את הציפיות הללו, ובתי ספר ומורים ממלאים פעמים רבות עמדה בלתי ביקורתית התומכת במערכת הבינארית הנוקשה שמצהירה כי יש רק שני מגדרים "מנוגדים". מחנכים רבים, פעמים רבות בצורה לא מודעת, נכשלים בראיית ההבניה החברתית של מגדר ובצורך לבחון אותה בצורה ביקורתית. באופן דומה, הרעיון של "חשיבה מחדש" על מגדר בדרך ביקורתית אינו נמצא בתודעה של רבים מהמורים במערכת החינוך.

 

מחסומים בדרך למרחבים מכילים

ישנם כמה מחסומים בדרך לבנייתם של מרחבים מכילים בבתי הספר:

 

 1. פחד מפני הורים שמחזיקים בנורמות מקובעות

לדברי איש מערכת החינוך בקנדה, "זה לא גרוע כמו שזה היה לפני עשרים שנה, אבל עדיין יש נורמות חברתיות. ההורים, הזעם, זה מה שבתי הספר סופגים עכשיו. אם אתה אומר משהו לילד בדרך שגויה, אתה הולך לאכול הרבה חרא ממישהו. או ממנהל או מהורה שיצר קשר עם המנהל".

דברים אלה מעידים על כך שנורמות מטרידות של משפחה וקהילה יכולות להיות בעלות השלכות מצנזרות על מורים. רבים מהם יימנעו מכל מאץ ללמד-מחדש מגדר בבית הספר.

 

 1. הישרדות האמונה בבינאריות מגדרית

באופן מסורתי הִבְנו בתי ספר את הבינאריות המגדרית בתודעה. תפישת הבינאריות המגדרית גורסת כי ישנם רק שני מגדרים אפשריים, שהם מנוגדים זה לזה, ושהם מוגדרים מלידה ולתמיד באמצעות המין הביולוגי. במבני בתי ספר ישנים עדיין ניתן לראות ראיות לכניסות נפרדות לבנים ולבנות. אלה דוגמאות לכך שטקסים, פרקטיקות ושפה מעורבים בהבניית הזהות המגדרית.

הוראה מחדש של מגדר פירושה מיטוט המערכות המגדריות הבינאריות וראייה של מגדר כרצף נזיל של אפשרויות זהותיות.

 

מחסור במשאבים ובספרי לימוד מתאימים

לא תמיד נמצאים בספריות בתי הספר ספרי ילדים או ספרי לימוד שבהם יש ייצוג הולם למגוון המגדרי. הפתרון הוא להשיג מימון לרכישת ספרי ילדים עם ייצוג מגוון של נזילות מגדרית.

 

דיון: אתגור מגדריות בבית הספר

קיומה המתמשך של אפליה נגד מיעוטים מיניים מצביע על החשיבות של חינוך להטב"קי ומגדרי מפורש וגלוי בהכשרת מורים. הכשרת מורים חייבת להביא בחשבון פרספקטיבות מגדריות מורכבות. על תכנית הלימודים לפתח אצל המתכשרים להוראה מודעות לקיומה של "מערכת מורכבת של פריבילגיות ודיכוי שהתלמידים והמורים חווים " (Rands, 2009, p. 426).

מחברי המאמר קוראים למאבק קולקטיבי שיביא לחשיבה מחדש על הנורמה השלטת, ומצביעים על מחסור בחינוך מגדרי. לטענתם, המציאות הנוכחית מגבילה את הביטויים המגדריים של כל בני הנוער ויוצרת אקלים בית ספרי הטרו-נורמטיבי, הומופובי וטרנספובי.

באמצעות החינוך המגדרי, לומדים המתכשרים להוראה להתבונן על מגדר כקונסטרוקט חברתי, עניין שמסייע להם להגיב באופן מיידי ברגעים שבהם הם עדים לאפליה ומלמד אותם לפעול באופן פרו-אקטיבי לבניית מרחבים בטוחים ומכילים.

ניתן לטפח תחושה של סוכנות מורית כדי להתמודד עם תופעות של טרנספוביה ומגדריוּת בבתי ספר ובאמצעות דיבור מפורש על מגדריות בינארית ועל החשיבות של אתגור הנורמות המגדריות.

מאמצי המורים מאפשרים להם להפוך את התלמידים לפותרי בעיות עצמאיים שמצוידים בביטחון לעמוד לצדם של מי שסובלים מאפליה ומבריונות.

דרושות פדגוגיות חתרניות כדי לאתגר את הסטוס קוו (Keddie 2008). מורים אמיצים, מצוידים במיומנויות של חשיבה ביקורתית ובתחושת צדק חברתי, מובילים את הדרך ומראים לנו מה ניתן לעשות.

 

מחשבה לסיום

הכוח להיראות בעולם קשור מאוד בתחושת האפשרויות שעומדות בפני היחיד. מחנכים יכולים לשבש את הבינאריות המגדרית ולאפשר מרחבים של מגוון שבהם כל המגדרים יכולים להיראות.

 

ביבליוגרפיה

Alberta passes bill allowing gay-straight alliances in schools. (2015, March 11). CTV

News. Retrieved from CTV News website: http://www.ctvnews.ca/canada/

alberta-passes-bill-allowing-gay-straight-alliances-in-schools-1.2274178

Airton, L. (2009). Untangling “gender diversity”: Genderism and its dis-contents (i.e.

everyone). In S. R. Steinberg (Ed.), Diversity and multiculturalism: A reader (pp.

223–245). New York, NY: Peter Lang Publishing.

Airton, L. (2014). Hatred haunting hallways: Teacher education and the badness of

homophobia(s). Gender and sexualities in education: A reader (pp. 387–399).

New York, NY: Peter Lang.

Bellini, C. (2012). The Pink Lesson Plan: Addressing the emotional needs of gay and

lesbian students in teacher education. Journal of LGBT Youth, 9(4), 373–396.

Butler, J., Osborne, P., & Segal, L. (1994). Gender as performance: An interview with

Judith Butler. Radical Philosophy, 67, 32–39.

Clark, C. T. (2010). Preparing LGBTQ-allies and combating homophobia in a US teacher

education program. Teaching and Teacher Education, 26, 704–713. doi:10.1016/j.

tate.2009.10.006

de Beauvoir, Simone. (1989). The second sex. New York, NY: Vintage Books. (Originally

published in French in 1949)

DePalma, R. (2013). Choosing to lose our gender expertise: Queering sex/gender in

school settings. Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 13(1), 1–15.

http://dx.doi.org/10.1080/14681811.2011.634145

Foucault, M. (1979). Discipline and punish: The birth of the prison. New York, NY:

Vintage Books.

Gay-straight alliance bill for schools voted down in Alberta. (2014,

April 8). The Globe and Mail. Retrieved from The Globe and

Mail website: http://www.theglobeandmail.com/news/national/

gay-straight-alliance-bill-for-schools-voted-down-in-alberta/article17871798/

Gay, Lesbian, and Straight Education Network. (2011). School climate in Minnesota

[Research brief]. New York, NY: GLSEN. http://files.eric.ed.gov/fulltext/

ED535177.pdf

Gay youth bill delayed. (2014, December 5). The Chronicle Herald, p. A12.

Gender Public Advocacy Coalition. (2006). 50 under 30: Masculinity and the war

on America’s youth. Washington, DC: GPAC. https://iambecauseweare.files.

wordpress.com/2007/05/50u30.pdf

Goldstein, T., Russell, V., & Daley, A. (2007). Safe positive and queering moments in

teaching education and schooling: A conceptual framework. Teaching Education,

18(3), 183–199. doi:10.1080/10476210701533035

Grace, A. P., & Wells, K. (2006). The quest for a queer inclusive cultural ethics: Setting

directions for teachers’ pre-service and continued professional development. In R.

 1. Hill (Ed.), New directions for adult and continuing education (pp. 51–61). San

Francisco, CA: Jossey-Bass.

Guasp, A. (2012). The school report: The experience of gay young people in Britain’s

schools in 2012. London, England: Stonewall. Retrieved from Stonewall website:

http://www.stonewall.org.uk/at_school/education_for_all/quick_links/education_

resources/7956.asp

Haskell, R., & Burtch, B. (2010). Get that freak! Homophobia and transphobia in high

school. Halifax, NS: Fernwood Press.

Jennings, T., & Sherwin, G. (2008). Sexual orientation topics in elementary teacher

preparation programs in the USA. Teaching Education, 19(4), 261–278.

Kearns, L., Mitton-Kukner, J., & Tompkins, J. (2014a). LGBTQ awareness and

allies: Building capacity in a teacher education program. Canadian Journal of

Education, 37(4). Retrieved from CJE website: http://journals.sfu.ca/cje/index.

php/cje-rce/article/viewFile/1628/1714

Kearns, L., Mitton-Kukner, J., & Tompkins, J. (2014b). Building LGBTQ awareness

and allies in our teacher education community and beyond. CELT: Collected

Essays on Learning and Teaching, 7(1). Retrieved from CELT website: http://celt.

uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/CELT/article/view/3980

Keddie, A., Mills, C., & Mills, M. (2008). Struggles to subvert the gendered field: Issues

of masculinity, rurality and class. Pedagogy, Culture & Society, 16(2), 193–205.

Kitchen, J., & Bellini, C. (2012). Addressing Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and

Queer (LGBTQ) issues in teacher education: Teacher candidate perceptions.

Alberta Journal of Educational Research, 58(3), 444–460.

Kumashiro, K. (2002). Troubling education: Queer activism and anti-oppressive

pedagogy. New York, NY: Routledge-Falmer.

Lytle, S., & Cochran-Smith, M. (1992). Teacher research as a way of knowing. Harvard

Educational Review, 62(4), 447–473.

Macgillivray, I., & Jennings, T. (2008). A content analysis exploring lesbian, gay,

bisexual, and transgender topics in foundations of education textbooks. Journal of

Teacher Education, 59(2), 170–188. doi:10.1177/0022487107313160

Mass, S. (2016, May 17). Transgender Canadians should “feel free and safe” to be

themselves under new liberal bill. CBC News. Retrieved from CBC website:

http://www.cbc.ca/news/politics/transgender-bill-trudeau-government-1.3585522

McQueen, K. (2006). Breaking the gender dichotomy: The case for transgender education

in school curriculum. Teachers College Record (August 14). Available with

membership at: https://www.tcrecord.org/content.asp?contentid=12663

Merriam, S. (2009). Qualititative research: A guide to design and implementation. New

York, NY: Wiley & Sons.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and

implementation (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Mitton Kukner, J., Kearns, L., & Tompkins, J. (2015). Pre-service educators and antioppressive pedagogy: Interrupting and challenging LGBTQ oppression in schools.

Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 44(1), 20–34. http://www.tandfonline.

com/doi/full/10.1080/1359866X.2015.1020047

Palmer, N. A., Kosciw, J. G., & Bartkiewicz, M. J. (2012). Strengths and silences: The

experiences of lesbian, gay, bisexual and transgender students in rural and small

town schools. New York, NY: Gay, Lesbian, and Straight Education Network.

Parents for Choice in Education. (n.d.). Bill 10 and Alberta Education Guidelines

Petition. Retrieved from Parents for Choice in Education website: http://

parentchoice.ca/bill-10-petition/

Rands, K. (2009). Considering transgender people in education: A gender complex

approach. Journal of Teacher Education, 60(4), 419–431.

Reis, B., & Saewyc, E. (1999). Eighty-three thousand youth: Selected findings of eight

population based studies as they pertain to anti-gay harassment and the safety

and well-being of sexual minority students. Seattle, WA: Safe Schools Coalition.

Robinson, K. H., & Ferfolja, T. (2002). A reflection of resistance: Discourses of

heterosexism and homophobia in teacher training classrooms. Journal of Gay

Lesbian Social Services, 14(2), 55–64.

Robinson, K. H., & Ferfolja, T. (2008). Playing it up, playing it down, playing it safe:

Queering teacher education. Teaching and Teacher Education, 24, 846–858.

doi:10.1016/j.tate.2007.11.004

Ryan, C. L., Patraw, J. M., & Bednar, M. (2013). Discussing princess boys and pregnant

men: Teaching about gender diversity and transgender experiences within an

elementary school curriculum. Journal of LGBT Youth, 10(1–2), 83–105. doi:

10.1080/19361653.2012.718540

Saskatchewan Ministry of Education. (2015). Deepening the discussion: Gender and

sexual diversity. Retrieved from Government of Saskatchewan website: http://

publications.gov.sk.ca/documents/11/84995-deepening%20the%20Discussion_

Saskatchewan%20Ministry%20of%20Education%20Oct%202015%20FINAL.pdf

Savage, T., & Harley, D. (2009). A place at the blackboard: Including Lesbian, Gay,

Bisexual, Transgender, Intersex, and Queer/Questioning Issues in the education

process. Multicultural Education, 16(4), 2–9. Retrieved from ERIC website:

http://eric.ed.gov/?id=EJ858582

Schneider, M. S., & Dimito, A. (2008). Educators’ beliefs about raising lesbian, gay,

bisexual, and transgender issues in the schools: The experience in Ontario,

Canada. Journal of LGBT Youth, 5(4), 49–71. doi:10.1080/19361650802223003

Stiegler, S. (2008). Queer youth as teachers: Dismantling silence of queer issues in a

teacher preparation program committed to social justice. Journal of LGBTQ

Youth, 5(4), 116–123. doi:10.1080/19361650802223227

Taylor, C., Peter, T., McMinn, T. L., Elliott, T., Beldom, S., Ferry, A., Gross, Z., Paquin,

S., & Schachter, K. (2011). Every class in every school: The first national climate

survey on homophobia, biphobia, and transphobia in Canadian schools. Final

report. Toronto, ON: EGALE Canada Human Rights Trust.

Taylor, C., ll, K. Cosier, R. L. S. Harper, J. Sapp, J. Sokolower, & M. Bollow Temple

(Eds.), Rethinking sexism, gender, and sexuality (pp. 63–65). Milwaukee, WI:

Rethinking Schools Ltd.

Willick, F. (2014, December 11). School gender issues in focus. The Chronicle

Herald. Accessed from http://nouveau.eureka.cc/Link/stfxA2T_1/

news%c2%b720141211%c2%b7HH%c2%b7dec11new-3795507_txt0000

Wright-Maley, C., David, T., Gonzalez, E., & Colwell, R. (2016). Considering

perspectives on transgender inclusion in Canadian Catholic elementary schools:

Perspectives, challenges, and opportunities. The Journal of Social Studies

Research, 40(3), 187–204. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssr.2015.12.001Peter, T., Schachter, K., Paquin, S., Beldom, S., Gross, Z., & McMinn, T. L.

(2009). Youth speak up about homophobia and transphobia: The first national

climate survey on homophobia in Canadian schools. Phase one report. Toronto,

ON: EGALE Canada Human Rights Trust.

Webb, J., Schirato, T., & Danaher, G. (2002). Understanding Bourdieu. Crows Nest,

Australia: Allen & Unwin.

Webber, J. (2106). Hello Kitty: A “boy teacher” takes on gender stereotypes. In A. ButlerWa

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?

passes bill allowing gay-straight alliances in schools. (2015, March 11). CTV

News. Retrieved from CTV News website: http://www.ctvnews.ca/canada/

alberta-passes-bill-allowing-gay-straight-alliances-in-schools-1.2274178

Airton, L. (2009). Untangling “gender diversity”: Genderism and its dis-contents (i.e.

everyone). In S. R. Steinberg (Ed.), Diversity and multiculturalism: A reader (pp.

223–245). New York, NY: Peter Lang Publishing.

Airton, L. (2014). Hatred haunting hallways: Teacher education and the badness of

homophobia(s). Gender and sexualities in education: A reader (pp. 387–399).

New York, NY: Peter Lang.

Bellini, C. (2012). The Pink Lesson Plan: Addressing the emotional needs of gay and

lesbian students in teacher education. Journal of LGBT Youth, 9(4), 373–396.

Butler, J., Osborne, P., & Segal, L. (1994). Gender as performance: An interview with

Judith Butler. Radical Philosophy, 67, 32–39.

Clark, C. T. (2010). Preparing LGBTQ-allies and combating homophobia in a US teacher

education program. Teaching and Teacher Education, 26, 704–713. doi:10.1016/j.

tate.2009.10.006

de Beauvoir, Simone. (1989). The second sex. New York, NY: Vintage Books. (Originally

published in French in 1949)

DePalma, R. (2013). Choosing to lose our gender expertise: Queering sex/gender in

school settings. Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 13(1), 1–15.

http://dx.doi.org/10.1080/14681811.2011.634145

Foucault, M. (1979). Discipline and punish: The birth of the prison. New York, NY:

Vintage Books.

Gay-straight alliance bill for schools voted down in Alberta. (2014,

April 8). The Globe and Mail. Retrieved from The Globe and

Mail website: http://www.theglobeandmail.com/news/national/

gay-straight-alliance-bill-for-schools-voted-down-in-alberta/article17871798/

Gay, Lesbian, and Straight Education Network. (2011). School climate in Minnesota

[Research brief]. New York, NY: GLSEN. http://files.eric.ed.gov/fulltext/

ED535177.pdf

Gay youth bill delayed. (2014, December 5). The Chronicle Herald, p. A12.

Gender Public Advocacy Coalition. (2006). 50 under 30: Masculinity and the war

on America’s youth. Washington, DC: GPAC. https://iambecauseweare.files.

wordpress.com/2007/05/50u30.pdf

Goldstein, T., Russell, V., & Daley, A. (2007). Safe positive and queering moments in

teaching education and schooling: A conceptual framework. Teaching Education,

18(3), 183–199. doi:10.1080/10476210701533035

Grace, A. P., & Wells, K. (2006). The quest for a queer inclusive cultural ethics: Setting

directions for teachers’ pre-service and continued professional development. In R.

 1. Hill (Ed.), New directions for adult and continuing education (pp. 51–61). San

Francisco, CA: Jossey-Bass.

Guasp, A. (2012). The school report: The experience of gay young people in Britain’s

schools in 2012. London, England: Stonewall. Retrieved from Stonewall website:

http://www.stonewall.org.uk/at_school/education_for_all/quick_links/education_

resources/7956.asp

Haskell, R., & Burtch, B. (2010). Get that freak! Homophobia and transphobia in high

school. Halifax, NS: Fernwood Press.

Jennings, T., & Sherwin, G. (2008). Sexual orientation topics in elementary teacher

preparation programs in the USA. Teaching Education, 19(4), 261–278.

Kearns, L., Mitton-Kukner, J., & Tompkins, J. (2014a). LGBTQ awareness and

allies: Building capacity in a teacher education program. Canadian Journal of

Education, 37(4). Retrieved from CJE website: http://journals.sfu.ca/cje/index.

php/cje-rce/article/viewFile/1628/1714

Kearns, L., Mitton-Kukner, J., & Tompkins, J. (2014b). Building LGBTQ awareness

and allies in our teacher education community and beyond. CELT: Collected

Essays on Learning and Teaching, 7(1). Retrieved from CELT website: http://celt.

uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/CELT/article/view/3980

Keddie, A., Mills, C., & Mills, M. (2008). Struggles to subvert the gendered field: Issues

of masculinity, rurality and class. Pedagogy, Culture & Society, 16(2), 193–205.

Kitchen, J., & Bellini, C. (2012). Addressing Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and

Queer (LGBTQ) issues in teacher education: Teacher candidate perceptions.

Alberta Journal of Educational Research, 58(3), 444–460.

Kumashiro, K. (2002). Troubling education: Queer activism and anti-oppressive

pedagogy. New York, NY: Routledge-Falmer.

Lytle, S., & Cochran-Smith, M. (1992). Teacher research as a way of knowing. Harvard

Educational Review, 62(4), 447–473.

Macgillivray, I., & Jennings, T. (2008). A content analysis exploring lesbian, gay,

bisexual, and transgender topics in foundations of education textbooks. Journal of

Teacher Education, 59(2), 170–188. doi:10.1177/0022487107313160

Mass, S. (2016, May 17). Transgender Canadians should “feel free and safe” to be

themselves under new liberal bill. CBC News. Retrieved from CBC website:

http://www.cbc.ca/news/politics/transgender-bill-trudeau-government-1.3585522

McQueen, K. (2006). Breaking the gender dichotomy: The case for transgender education

in school curriculum. Teachers College Record (August 14). Available with

membership at: https://www.tcrecord.org/content.asp?contentid=12663

Merriam, S. (2009). Qualititative research: A guide to design and implementation. New

York, NY: Wiley & Sons.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and

implementation (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Mitton Kukner, J., Kearns, L., & Tompkins, J. (2015). Pre-service educators and antioppressive pedagogy: Interrupting and challenging LGBTQ oppression in schools.

Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 44(1), 20–34. http://www.tandfonline.

com/doi/full/10.1080/1359866X.2015.1020047

Palmer, N. A., Kosciw, J. G., & Bartkiewicz, M. J. (2012). Strengths and silences: The

experiences of lesbian, gay, bisexual and transgender students in rural and small

town schools. New York, NY: Gay, Lesbian, and Straight Education Network.

Parents for Choice in Education. (n.d.). Bill 10 and Alberta Education Guidelines

Petition. Retrieved from Parents for Choice in Education website: http://

parentchoice.ca/bill-10-petition/

Rands, K. (2009). Considering transgender people in education: A gender complex

approach. Journal of Teacher Education, 60(4), 419–431.

Reis, B., & Saewyc, E. (1999). Eighty-three thousand youth: Selected findings of eight

population based studies as they pertain to anti-gay harassment and the safety

and well-being of sexual minority students. Seattle, WA: Safe Schools Coalition.

Robinson, K. H., & Ferfolja, T. (2002). A reflection of resistance: Discourses of

heterosexism and homophobia in teacher training classrooms. Journal of Gay

Lesbian Social Services, 14(2), 55–64.

Robinson, K. H., & Ferfolja, T. (2008). Playing it up, playing it down, playing it safe:

Queering teacher education. Teaching and Teacher Education, 24, 846–858.

doi:10.1016/j.tate.2007.11.004

Ryan, C. L., Patraw, J. M., & Bednar, M. (2013). Discussing princess boys and pregnant

men: Teaching about gender diversity and transgender experiences within an

elementary school curriculum. Journal of LGBT Youth, 10(1–2), 83–105. doi:

10.1080/19361653.2012.718540

Saskatchewan Ministry of Education. (2015). Deepening the discussion: Gender and

sexual diversity. Retrieved from Government of Saskatchewan website: http://

publications.gov.sk.ca/documents/11/84995-deepening%20the%20Discussion_

Saskatchewan%20Ministry%20of%20Education%20Oct%202015%20FINAL.pdf

Savage, T., & Harley, D. (2009). A place at the blackboard: Including Lesbian, Gay,

Bisexual, Transgender, Intersex, and Queer/Questioning Issues in the education

process. Multicultural Education, 16(4), 2–9. Retrieved from ERIC website:

http://eric.ed.gov/?id=EJ858582

Schneider, M. S., & Dimito, A. (2008). Educators’ beliefs about raising lesbian, gay,

bisexual, and transgender issues in the schools: The experience in Ontario,

Canada. Journal of LGBT Youth, 5(4), 49–71. doi:10.1080/19361650802223003

Stiegler, S. (2008). Queer youth as teachers: Dismantling silence of queer issues in a

teacher preparation program committed to social justice. Journal of LGBTQ

Youth, 5(4), 116–123. doi:10.1080/19361650802223227

Taylor, C., Peter, T., McMinn, T. L., Elliott, T., Beldom, S., Ferry, A., Gross, Z., Paquin,

S., & Schachter, K. (2011). Every class in every school: The first national climate

survey on homophobia, biphobia, and transphobia in Canadian schools. Final

report. Toronto, ON: EGALE Canada Human Rights Trust.

Taylor, C., ll, K. Cosier, R. L. S. Harper, J. Sapp, J. Sokolower, & M. Bollow Temple

(Eds.), Rethinking sexism, gender, and sexuality (pp. 63–65). Milwaukee, WI:

Rethinking Schools Ltd.

Willick, F. (2014, December 11). School gender issues in focus. The Chronicle

Herald. Accessed from http://nouveau.eureka.cc/Link/stfxA2T_1/

news%c2%b720141211%c2%b7HH%c2%b7dec11new-3795507_txt0000

Wright-Maley, C., David, T., Gonzalez, E., & Colwell, R. (2016). Considering

perspectives on transgender inclusion in Canadian Catholic elementary schools:

Perspectives, challenges, and opportunities. The Journal of Social Studies

Research, 40(3), 187–204. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssr.2015.12.001Peter, T., Schachter, K., Paquin, S., Beldom, S., Gross, Z., & McMinn, T. L.

(2009). Youth speak up about homophobia and transphobia: The first national

climate survey on homophobia in Canadian schools. Phase one report. Toronto,

ON: EGALE Canada Human Rights Trust.

Webb, J., Schirato, T., & Danaher, G. (2002). Understanding Bourdieu. Crows Nest,

Australia: Allen & Unwin.

Webber, J. (2106). Hello Kitty: A “boy teacher” takes on gender stereotypes. In A. ButlerWa

 

yyya