טובים על פי דרכם

מקור וקרדיט :
ליבמן, ציפי. "טובים על פי דרכם" , הד החינוך , אוקטובר 2010 , כרך פ"ה , גיליון מס' ,01 ע"ע 56-58.
 
מי הוא אותו מורה "איכותי" ומהם מאפייניו? נושא זה שנוי במחלוקת ומעורר ויכוח סוער בקרב חוקרי חינוך וקובעי מדיניות. מסתבר שהמחקר החינוכי עומד חסר אונים נוכח שאלה זו. האינדיקטורים של המשתנה "איכות ההוראה" מניבים ממצאים מאד לא עקביים, לא חד-משמעיים ולעתים אך סותרים.
המסקנה העולה מסקירה של ECS , הוועדה האמריקאית לחינוך, היא שהזיקה של היקף הידע ועומק הידע של המורה לאיכות ההוראה שלו אינה ברורה (  Education Commission of the States, 2003 ).
הראיות לקשר חיובי בין רמת ההשכלה של המורה ובין יעילות ההוראה שלו אינן ברורות אפוא כלל ועיקר. כמה מחקרים אמריקאים לא מצאו יתרון למורה בעל תואר שני, כלומר התואר לא שיפר את כישורי ההוראה של המורה   Rivkin, Hanushek and Kain, 2005) ).
לעומת זאת, פינלנד עשויה לשמש דוגמא נגדית. כל המורים הכלליים בפינלנד נדרשים ללמוד חמש-שש שנים ולזכות בתואר שני קודם שהם מתחילים לעבוד בהוראה. ההישגים של תלמידי פינלנד בבחינות הבינלאומיות ידועים לכל.
מחקרים שמתמקדים בידע הוראה כללי או בידע הוראה של מקצוע מסוים בעייתיים באותה מידה ומניבים ממצאים סותרים. במילים אחרות, החוקרים חלוקים בדעתם בכל הקשור להשפעת הידע של המורה בתחומי הפדגוגיה הכללית והספציפית לתחום הדעת על הישגי התלמידים. רבים מהם ממליצים על המשך המחקר בתחום. אין בכל האמור לעיל כדי לטעון שהידע של המורה והשכלתו בתחומי הפדגוגיה והוראת המקצוע מיותרים וחסרי משמעות. עם זאת מסקנת המחקר היא שאין די בידע זה, שכן רוב המאמצים לקשור אליו את הישגי התלמידים לא צלחו.
  מסתבר אפוא שהוראה היא עיסוק מורכב, המערב בתוכו אינטראקציות עם מגוון גדול של תלמידים בטווח רחב של נסיבות ותנאים. ברור שאין בנמצא מערך של מאפיינים או תכונות והתנהגויות הפועל ביעילות על כל התלמידים בכל מקום ובכל זמן. מורים אפקטיביים הם אנשים שיכולותיהם מתפרשות על מגוון עשיר של תחומים. בשלב הנוכחי אפשר לומר שיש הסכמה רחבה בין החוקרים על העובדה שהיבטים חשובים מאוד של איכות המורה אינם ניתנים למדידה באמצעות אינדיקטורים כגון תארים, מספר שנות לימוד, ניסיון, ציוני מבחנים כאלו ואחרים ויכולת אקדמית או פדגוגית. לכן , מרבית המאפיינים של מורים שנמדדו במחקרים מסבירים חלק קטן בלבד מן השונות בין מורים ומן העובדה שמורים מסוימים נחשבים לאפקטיביים הם אנשים שיכולותיהם מתפרשות על מגוון עשיר של תחומים.
להכרעות הנוגעות לכישורי מורים וטיפוחם אין אפוא בסיס מדעי מספק, והם תלויות הקשר היסטורי ואידיאולוגי. תפיסת המורה הראוי אינה מדעית אלא ערכית. וילסון ויאנג (Wilson and Youngs, 2005) מציעים מסגרת מושגית המסייעת להאיר את התמונה. לטענתם יש שלוש תפיסות מתחרות להגדרתו של המורה האיכותי: תפיסת המורה המשכיל, תפיסת המורה המקצועי ותפיסת המורה הערכי. המורה המשכיל הוא בעל כישורים מילוליים משוכללים והשכלה רחבה, המסייעים לו לתפקד כסוכן של תרבות וידע העולם. המורה המקצועי הוא בעל ידע חינוכי רחב – בקיא בתהליכי הוראה ולמידה ובמקצוע שהוא מלמד. המורה הערכי הוא מורה אכפתי, מחויב לתלמידיו, רואה אותם כבעלי כישורים רגשיים ואינטלקטואליים ואת עצמו כנושא שליחות ערכית.
אז מה אפשר להסיק מכל האמור לעיל? מיהו המורה הטוב? התשובה היא שתלוי את מי שואלים. דמות המורה האיכותי תלויה באידיאולוגיה החינוכית של המשיב. הספרות המחקרית דנה בשאלה זו באופן אובססיבי, והתשובות הן כמספר הוגי החינוך הנשאלים והאידאולוגיות שלהם.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya