טאבלטים ללמידה בבית ספר יסודי: האם הטכנולוגיה בשלה לחדשנות פדגוגית?

תמר שמיר-ענבל (האוניברסיטה הפתוחה), אינה בלאו (האוניברסיטה הפתוחה). טאבלטים ללמידה בבית ספר יסודי: האם הטכנולוגיה בשלה לחדשנות פדגוגית? ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר (  עורכים) . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013 .


מילות מפתח: הטמעת טאבלטים – מחשבי לוח בבית ספר יסודי, תהליך ותוצרי למידה ניידת שיתופית, תכני למידה אוטנטיים, "ילידים דיגיטליים" ו"מהגרים דיגיטליים", מודל "איי החדשנות" .TPACK

בשנים האחרונות מערכת החינוך הישראלית מטמיעה טכנולוגיות דיגיטליות חדשניות על -מנת לשפר תהליכים פדגוגיים. מאמר זה בוחן פיילוט להטמעת טאבלטים בבית -ספר יסודי. שאלות המחקר מתמקדות בתרומת הטמעת הטאבלטים לתהליכי ( 1) למידה ( 2) הוראה ו( 3) התרבות הבית -ספרית. מחקר איכותני זה מצליב ממצאי ראיונות חצי -מובנים עם מנהלת בית -הספר, ארבעה
מורים ושלושה הורים המלווים את התהליך, עם ניתוח רפלקציה שכתבו המורים בבלוג, וכן עם קבוצת מיקוד לתלמידי כיתה ה' ותצפיות בלתי –מתערבות בעבודתם עם הטאבלטים. התוצאות מראות שטכנולוגיה אישית לתלמידים יכולה לתמוך בלמידה אישית ושיתופית, עבודה עם תכנים אותנטיים, למידת מולטימדיה ושימוש בספרי לימוד דיגטליים בתוך הכיתה, כמו גם בלמידה ניידת
מחוצה לה. בנוסף, טכנולוגיה אישית כזו מגבירה מוטיבציה ללמידה ומשפרת את איכות תהליכי הלמידה ותוצריה. עם זאת, נראה שלפחות ב 2012- טאבלטים עדיין אינם בשלים דיים לתמוך בלמידת תלמידים בשפה העברית.

 אנו ממליצים למקבלי החלטות להמתין עד אשר טאבלטים יאפשרו שימוש קל ונוח באפליקציות לימודיות נפוצות. הפרויקט הנחקר הוטמע כ"אי חדשנות" בבית - הספר.

על -מנת להפוך תקשוב לחלק מהתרבות הבית -ספרית היינו ממליצים הטמעה ברמת בית -הספר כולו או הטמעה הדרגתית "צומחת". התוצאות מצביעות על הבדלים בגישת הילדים והמבוגרים לטכנולוגיה חדשנית. חלק מהבדלים אלה לא ניתנים להסבר באמצעות פער בניסיון קודם וככל הנראה הם תומכים בטענה לגבי ההבדלים בין "ילידים דיגיטליים" לבין "מהגרים
דיגיטליים".

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה , כנס צ'ייס 2013

ראה גם : מאמרים נוספים בנושא זה בפורטל מס"ע


מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?