חשיבות רכיבים של תקשורת סינכרונית בקורסים מתוקשבים

מקור:

Online Lectures: Benefits for the Virtual Classroom by Alvin Y. Wang and Michael H. Newlin, University of Central Florida T.H.E JOURNAL ONLINE , AUGUST 2001

בתוך: אתר אדיו-נגב, משרד החינוך

תקשורת א-סינכרונית מקטינה את כמות האינטראקציות הנוגעות לחומרי והליכי הקורס, כמו גם את עומקן, הינה איטית ומגבילה את סוג התקשורת בין המרצה לסטודנט; יתירה מזו, היא נוטה להסיר כל תחושה של קשר בין המרצה לסטודנט.

 וונג וניולין (Wang & Newlin, 2001) ממליצים, אפוא, להוסיף רכיבים של תקשורת סינכרונית, כגון שיחות צ'אט במועדים קבועים, כהשלמה לתקשורת הא-סינכרונית, במסגרתן ניתן להעביר הרצאות (חומרי ההרצאות ניתנים להורדה ולצפיה טרם מועד העברתן), לשאול שאלות ולהיענות מידית, לערוך דיונים, לעבור על המטלות, ולאפשר למרצה להתעניין אם התכנים מובנים לסטודנטים. עוד הם מוסיפים, כי מענה על שאלות במליאה הסינכרונית נועד להפחית את מספר הפניות בדוא"ל, ולהקל בכך על המרצה והסטודנטים כאחד.

  יתרונות נוספים שמונים וונג וניולין (Wang & Newlin, 2001) לשימוש בתקשורת סינכרונית: שיחות הצ'אט מגבירות את הנוכחות החברתית (social presence), ותורמות לתחושת קהילה דו-כוונית: המרצה מרגיש מעורב יותר, ומכיר בסטודנטים כיחידים ולא כהמון. בכך עולה רמת הביצוע ושביעות הרצון מהקורס; תחושת הבדידות והניכור המלווה למידה בכיתות מקוונות, כמו גם היעדר הרמזים החזותיים הקיימים בכיתה מסורתית, מוקלים ומפוצים באמצעות האינטראקציה החברתית בצ'אט; הידע נבנה בשיחה אקטיבית דידקטית דו-כוונית בין המרצה לסטודנט; בשיחת צ'אט גלום הפוטנציאל לגילוי הארה, תובנה מצד הסטודנטים, המכונה "learning moment", במיוחד בעת דיון בסוגיה או במושג מורכבים. יתירה מזו, רגעים אלה נחווים ומתועדים על ידי כל משתתפי הצ'אט; בשיחת צ'אט מתקיימת דינמיקה שוויונית בין המרצה לסטודנט, אין משמעות לגזע, מגדר, מגבלות גופניות וכדומה. הרעיונות המובעים נשפטים על בסיס איכותם בלבד; הסביבה אינה מאימת ומעודדת השתתפות, בין היתר מאחר שהאנונימיות והנוחות בסביבה המוכרת (הבית, למשל) מביאה לאווירה נינוחה;  קיימת עליה בכמות האינטראקציות בין מרצה לסטודנט, ובין הסטודנטים לבין עצמם, והסטודנטים מרגישים קשר הן למרצה והן לקורס (שם).

  וונג וניולין מסכמים וממשילים את התקשורת הא-סינכרונית  "לשלד ולשרירים" של הקורס, בעוד התקשורת הסינכרונית מהווה את לב-ליבו של הקורס; השימוש, לדעתם, בחדרי שיח על בסיס קבוע "מרחיק את ה"רחוק" מתוך הלמידה מרחוק" (שם).

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya