חשיבות היקף לימודי המתמטיקה בתיכון לקריירה

נייר מדיניות מס' 2015.01

מחקר זה בוחן את ההשפעה של היקף לימודי המתמטיקה בתיכון על ההישגים בשוק העבודה בישראל שיעורי תעסוקה וגובה ההכנסה. מהמחקר עולה כי שיעור התעסוקה של נבדקים שנבחנו בבגרות במתמטיקה בהיקף של 3 יחידות לפחות גבוה מזה של אלו שנבחנו בהיקף נמוך יותר (או לא נבחנו כלל), אולם אין פערי תעסוקה בין אלה שלמדו בהיקף של 3, 4 ו-5 יחידות.

לעומת זאת, נמצאו פערי הכנסה ניכרים בין הנבחנים בכל מספר יחידות. חלק הארי של פערים אלו הוא עקיף, כך שככל הנראה לימודי מתמטיקה בהיקף מוגבר מביאים לבחירת מסלול לימודים אקדמי יוקרתי, וזה מביא בתורו לתעסוקה איכותית יותר ברמת שכר גבוהה יותר. עם זאת, לימודים ברמת 5 יחידות קשורים חיובית להכנסה גם באופן ישיר (כלומר בפיקוח על המשתנים האחרים), בעיקר בקרב נשים.

ניתוח תרחישים תיאורטיים מראה כי העברת תלמידים ממסלול של 4 יחידות למסלול של 5 יחידות לימוד במתמטיקה צפויה להגדיל את שכרם ב-8 אחוזים בממוצע – מתוכם 5 אחוזים הם השפעה ישירה ו-3 אחוזים נובעים מההכנסה הגבוהה יותר בתחומי הלימוד האופייניים לבוגרי 5 יחידות (בעיקר מדעי המחשב). תחומי הלימוד מושפעים יותר מהיקף לימודי המתמטיקה בקרב נשים, וגם השכר שלהן מושפע יותר בהתאם.

כדי לעודד תלמידים להרחיב את לימודי המתמטיקה יש לשלב בין שיפור איכות הלימודים בבית הספר והגברת המודעות של התלמידים ומשפחותיהם לחשיבות לימודי המתמטיקה, ואף לתמרץ את בתי הספר לפעול בכיוון זה.

פרופ' איל קמחי, סגן מנהל וראש צוות מדיניות שוק העבודה במרכז טאוב, המחלקה לכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית בירושלים; אריק הורוביץ, בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ומרכז לימודי המתמטיקה בבית הספר לכלכלה במכללה למינהל.

להורדת הפרסום המלא

ראו גם:

מורים מפלים לרעה את הבנות לעומת הבנים בציוני המתמטיקה

"דורכים על יהלומים" , פוטנציאל המצוינות הלא ממומש של ישראל


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    הקישור להורדת הפרסום שבור

    פורסמה ב 12/11/2022 ע״י דורון
    מה דעתך?
yyya