חשיבותם של מורים בני מיעוטים: תפיסות תלמידים את המורים בני המיעוטים לעומת המורים הלבנים

Cherng, H. Y. S., Halpin, P. F. (2016). The importance of minority teachers, Educational Researcher, 45(7), pp. 407–420

 

הפער הדמוגרפי החוצץ בין מורים ותלמידים הפך זה מכבר לסוגיה המעסיקה לא רק את אנשי החינוך האמריקניים, אלא גם את הציבור בכללותו. ובכל זאת, מעטים המחקרים שהופנו לחקירה ממוקדת של התופעה. נכון ל- 2013, למשל, בעוד התלמידים בני המיעוטים האתניים והגזעיים היוו רב של תלמידי בתי הספר הציבוריים בארצות הברית, פחות מ-20% מהמורים בבתי הספר היו בני מיעוטים.

המחקר המתואר במאמר הנוכחי מאמת את הטענה הנפוצה לפיה תלמידים, ובמיוחד תלמידים בני מיעוטים, מעדיפים מורים בני מיעוטים על פני מורים לבנים. בנוסף, הוא בוחן את חשיבות ההתאמה הגזעית והאתנית בין מורים ותלמידים, ועומד על הסיבות להעדפת התלמידים בני המיעוטים את המורים בעלי המוצא המשותף להם.

מעבר לחוסר ההתאמה למספריהם באוכלוסייה, חסרונם של מורים בני מיעוטים עלול לפגוע בתלמידים בשל תפיסותיהם המשתנות של המורים עצמם. כך, למשל, מחקרים ארוכי טווח הצביעו על ציפיות גבוהות יותר מתלמידים לבנים ואסיאתיים לעומת ציפיות מורים נמוכות מתלמידים שחורים וממוצא לטיני. מחקרים אחרים הראו כי מורים סבורים שתלמידים שחורים אינם מקשיבים כמו בני כיתתם הלבנים ושהם משקיעים פחות מאמץ בניסיון להשיג ציונים גבוהים.

כיוון שתפיסותיהם של המורים משפיעות באופן ישיר על הישגיהם החברתיים והלימודיים של התלמידים, יש חשיבות רבה לפרישה שווה של מורים ממוצא מגוון. בהתאם לכך, מחקרים השוואתיים הראו כי תלמידים בני מיעוטים הגיעו להישגים גבוהים יותר כשלמדו עם מורה ממוצא זהה לזה שלהם, מאשר תלמידים שלמדו עם מורה שמוצאו/ה שונה ממוצאם.

הסבר נוסף לנטייה זו היא תפיסתם החיובית של התלמידים עצמם את המורים הזהים להם במוצאם האתני או הגזעי. ייתכן שההסבר להעדפה זו טמון בעובדה שהמורים מהווים עבור התלמידים דוגמא ומופת להתנהגות, ובמקביל מגלים רגישות רבה יותר והבנה עמוקה יותר של צרכיהם החברתיים והתרבותיים של התלמידים.

בסיכומו של דבר, מסקנות המאמר מצביעות על הצורך בהרחבת המגוון האתני והגזעי של המורים בבתי הספר, כך שהשפעתם והרכבם של המורים בבית הספר ישקף את הרכב אוכלוסיית התלמידים בו, על מנת שהקשרים שייווצרו בין המורים לתלמידיהם יהיו חזקים יותר ומשמעותיים יותר ויובילו להישגים חברתיים ואקדמיים גבוהים יותר. לשם כך, יש לא רק לגייס מורים ממוצא מגוון אלא גם לספק להם תמיכה מנהלתית ואחרת שתאפשר את השתלבותם הטובה ותסייע לצמצום הפערים הבין-גזעיים ארוכי השנים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

הגישות של מורים כלפי מגוון תרבותי חוזות מסוגלות עצמית ושחיקה הקשורות למגוון

השפעת מאפייני הקהילה התרבותית על איכות תוכניות הלמידה בגני ילדים בארה"ב

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya