חשיבה מחדש על אסטרטגיות לתמיכה בלמידה מקוונת

Cochrane, Thomas; Black, Becca; Lee, Michelle; Narayan, Vickel; Verswijvelen, Miranda. "Rethinking e-learning support strategies". International Journal for Academic Development. Sep2013, Vol. 18 Issue 3, p276-293.


מאמר זה דן במודל של צוות תמיכה בלמידה מקוונת (e-learning) כחלק מאסטרטגיה חדשה של למידה מקוונת בהשכלה העל-תיכונית.

בהתבסס על מודל של קהילת מעשה בחינוך, הצוות המקוון תומך בהקמה של למידה מקוונת (e-learning) ולמידה ניידת (m-learning) באמצעות המוסד כזרז עבור אימוץ של הפדגוגיה הקונסטרוקטיבית החברתית.

המאמר סוקר ומשקף את ההשפעה של האסטרטגיות ליצירה ולתמיכה בקהילות מעשה במוסד יחד עם הדרכים שבהן משיג מודל זה את שבירת החסמים לאימוץ של למידה מקוונת ושל למידה ניידת בקרב המרצים.

מודל זה סייע למרצים לעבור מחוסר מעורבות להשתתפות פריפריאלית לגיטימית ( legitimate peripheral participation) ועד להשתתפות מלאה בתוך קהילת הלמידה המקוונת של המוסד, ובסופו של דבר מאפשר סביבות למידה קונסטרוקטיביות חברתיות עבור הסטודנטים.

מודל זה, המבוסס על המסגרת של קהילת מעשה בחינוך עבור תמיכה בלמידה מקוונת, ניתן להעברה באופן פוטנציאלי להקשרים חינוכיים אחרים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya