חקר מקרה של הורים לתלמידי יסודי כסוכני קריאה בקיץ: עידוד קפיצת למידה בקיץ ושימור הקיים

Parker, L., Reid, C. (2017). A case study of elementary school parents as agents for summer reading gain: fostering a summer leap and holding steady, School Community Journal, 27 (1), 307-327

מאמר זה מציג חקר מקרה באמצעות מחקר פעולה המראה כיצד העצמת הורים לסייע לילדיהם ללמוד במהלך חופשת הקיץ מאפשרת לתלמידים לשמר ואף לשפר את הישגיהם בלימודים. במסגרת המחקר, הוענקו להורים לתלמידים בבית ספר יסודי הוראות וחומרי עזר על מנת לעבוד עם ילדיהם במהלך הקיץ. חומרי העזר כללו לא רק הנחיות לעבודה על נושאים הנלמדים בבית הספר כגון קריאה, מתמטיקה, חינוך גופני ומוזיקה אלא גם הצעות לסרטים ומסלולי טיול. נמצא שהדרכת המורים את ההורים כיצד ליישם את התכנית במהלך הקיץ וכך להגדיל את מעורבותם בלמידת ילדיהם אכן השפיעה לחיוב על הישגי התלמידים.

המחקר בחן את התקדמות הילדים באמצעות שאלון סקר שמולא על ידי הורים, בחינת ציוני התלמידים וראיונות עם צוות בית הספר. הממצאים מצביעים על כך שלאחר יישום התכנית בקיץ, נרשמה קפיצה ברמת הלמידה של תלמידים שהתבטאה למשל בשיפור הקריאה, או לכל הפחות, בשמירת רמת הישגיהם של התלמידים כפי שהייתה בטרם יצאו לחופשת הקיץ. לפיכך, לא היה צורך בתחילת שנת הלימודים שהחלה לאחר מכן בהוראה מחדש של חומר שנלמד זה מכבר.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

לחופשה מבית הספר הישראלי תפקיד בלמידת צעירים

השימוש של ילדים קטנים במחשבי לוח אישיים לכתיבה ולקריאה בבית: יחסים עם ניצני אוריינות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya