חקירת תפקידם של הקריטריונים להערכה במהלך תהליכי שיפוט שיתופי של תלקיטי עבודות של סטודנטים

Marieke Van der Schaaf; Liesbeth Baartman; Frans Prins. "Exploring the role of assessment criteria during teachers' collaborative judgement processes of students' portfolios",
Assessment & Evaluation in Higher Education, January 2011.

תלקיטי עבודות (פורטפוליו) של סטודנטים משמשים יותר ויותר להערכה של יכולות הסטודנטים בהשכלה הגבוהה, אבל התוצאות לגבי תוקף המבנה של הערכת התלקיטים הן מעורבות.
מטרתו של מחקר זה היא לזהות האם הקריטריונים להערכה יכולים לשפר את התוכן, את הטיעון ואת התקשורת במהלך שיפוט של תלקיטי העבודות של הסטודנטים. ששה מורים/מרצים נתנו ציונים ל-32 תלקיטי עבודות של סטודנטים. המורים/מרצים עבדו בצמדים, כאשר פעם אחת הם נתנו ציונים ללא שימוש בקריטריונים להערכה ופעם אחת המורים נתנו ציונים לפי קריטריונים להערכה.

תהליכי השיפוט וההערכה של המורים נותחו באופן איכותני.

התוצאות הראו שאיכותם של תהליכי השיפוט שלהם הייתה נמוכה, מאחר והמורים ביססו את השיפוט שלהם בעיקר על דעתם ופחות על הוכחה שנמצאה בתלקיט. המורים בקושי שמו לב לבדיקות האיכות והסכימו בקלות זה עם זה.
כאשר המורים השתמשו בקריטריונים ברורים להערכה, האיכות של שיפוטיהם השתפרה מעט. הם ביססו את השיפוטים שלהם יותר על ההוכחה הרלוונטית, השתמשו פחות בניסיונם האישי ובדקו לעתים קרובות יותר את האיכות של תהליכי השיפוט שלהם.

ניתן לסכם שהאיכות של הערכת המורה את תלקיט העבודות היא נמוכה, ושהשימוש בקריטריונים להערכה יכול להגביר את האיכות הזו.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya