חקירת מקורם וטבעם של הרגשות של מרצים באוניברסיטה

Gerda Hagenauer and Simone Volet. " I don’t think I could, you know, just teach without any emotion’: exploring the nature and origin of university teachers’ emotions", Research Papers in Education, 2014 VOL. 29 NO. 2 ,pp.240-262.

מאמר זה פונה לסוגיה של הרגשות של מרצים באוניברסיטה שנוצרו דרך הוראה ויצירת אינטראקציה עם הסטודנטים.


בעוד המחקר על הרגשות של המורים בבית הספר נמצא בעלייה, העניין במשמעות הרגשות של המרצים באוניברסיטה עדיין מוגבל.

לאור תשומת הלב ההולכת וגדלה הניתנת לאיכות ההוראה באוניברסיטאות ברחבי העולם, וההוכחה להשפעה של הרגשות על פרקטיקת ההוראה ועל הרווחה של המורים בבית הספר, יש צורך בהבנה טובה יותר לגבי טבעם ומקורם של הרגשות של המרצים באוניברסיטה.

המאמר מציג ממצאים שנאספו במחקר אורך שכלל 15 מרצים משתי אוניברסיטאות ציבוריות באוסטרליה.
שני ראיונות עומק שנערכו עם כל מרצה הניבו דיווחים עשירים, דוגמאות ורפלקציות לגבי החוויות הרגשיות שלהם במהלך ההוראה.

ניתוח איכותני חשף את טווח הרגשות השליליים והחיוביים שהתעוררו במהלך מצבים מסוימים של הוראה ולמידה.

זוהו שלושה נושאים עיקריים הקשורים להופעתם של רגשות:

ראשית, החשיבות של הטבע החברתי ושל הערך הפנימי של הפרקטיקה המקצועית של ההוראה;

שנית, הקריטיות של הדרגה שבה נענות או לא נענות הציפיות של המרצים למעורבות מצד הסטודנטים בשיעור;

ושלישית, ההכרה בכך שפרקטיקה המקצועית של ההוראה  נשלטת באופן חלקי בלבד.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:
הקשרים בין הרגשות של המורים בהוראה לבין הגישות שלהם להוראה בהשכלה הגבוהה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya