חקירת העדפות הוראה לגבי שימוש של מנחים במדיה החברתית

מאת: Kilis Selcan

Kilis, S., Gülbahar, Y., & Rapp, C. (2016). Exploration of teaching preferences of instructors’ use of social media, The European Journal of Open, Distance and E-Learning, 19(1), 1-18.

המטרה של מחקר זה היא לבחון את השימוש של מנחים במדיה חברתית במסגרות לימודיות. נחקרו העדפות הוראה שונות של מנחים, מנקודת מבט פדגוגית, בסיוע של ערכת מדיה חברתית (Social Media Toolkit). הערכה פותחה כדי להדריך מנחים המעוניינים לשלב מדיה חברתית בהוראה שלהם.

מחקר זה תוכנן כמחקר תיאורי ונאספו נתונים מ-583 מנחים מ-39 מדינות. המשתתפים ענו על ארבע שאלות מרכזיות בסביבה מקוונת. התוצאות הראו שהמנחים בעיקר העדיפו ללמד את הנושא שלהם ברמות היישום וההבנה.

המנחים השתמשו לעתים קרובות בחומרים מבוססי-טקסט ועיצבו את הקורסים שלהם כמבוססי-בעיה או במודל של פרזנטציה. לרוב הם  העדיפו להעריך סטודנטים באמצעות שיטות חלופיות המבוססות על הביצוע שלהם, כמו תלקיטים, עבודות קבוצתיות וכו', אך הועדפו גם שיטות קלאסיות.

הממצאים הצביעו על כך שכל מנחה מכל דיסציפלינה או תרבות יכול להפוך קורסים לפלטפורמה של מדיה חברתית הודות למאפיינים שונים ומגוונים רבים המסופקים על ידי כלי המדיה החברתית.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

כיצד ומדוע אקדמאים עושים ואינם עושים שימוש במכשירי אייפד להוראה אקדמית?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya