חקירת אמונותיהם על הוראה והפרקטיקה של מורי מורים המלמדים באוניברסיטה: מחקר מהונג קונג

Yuan, Eric Rui. Exploring university-based teacher educators’ teaching beliefs and practice: a Hong Kong study. Teaching in Higher Education. Apr2017, Vol. 22 Issue 3, p259-273.

מחקר זה בוחן את אמונותיהם על הוראה של שני מורי מורים לשפה המלמדים במערכת ההשכלה הגבוהה וכיצד יישמו את אמונותיהם בפרקטיקה הכיתתית.

בהתבסס על נתונים מראיונות עומק ומתצפיות בכיתה, הממצאים חשפו את האמונות המרובות והמורכבות של מורי המורים, שנבעו מהתנסויות העבר שלהם והמשיכו להתעצב ולהשתנות לאורך עבודתם המקצועית.

המחקר גם מראה שבעוד שהמשתתפים ניסו לפעול בהתאם לאמונותיהם בהוראת המורים, הם נתקלו במספר מכשולים הקשריים (לדוגמא, מערכת ה"פרסם או היעלם") שהובילו לפער בין אמונותיהם לבין הפרקטיקה שלהם.

באמצעות הרפלקציות המתמשכות ועבודתם הפעלנית (agentive), מורי המורים ניסו לסגור את הפער ולסייע לסטודנטים שלהם ללמוד כיצד ללמד.

המחקר מסתיים במספר השתמעויות לגבי הכשרת מורים עכשווית ולגבי השכלה גבוהה בנוגע לדרך שבה ניתן לקדם את הלמידה הקוגניטיבית וההתפתחות המתמשכת של מורי מורים לשפה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שתי מורות מורים פונות אל המקור: להורות שיעור בין-תחומי בבית ספר תיכון עירוני בזיכיון

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya