חסמים ליישום מוצלח של מיזם לשילוב תקשוב חינוכי בבתי ספר בחבל קוויבק בקנדה: חקר מקרה

Laferrière, T., Hamel, C. and Searson, M. "Barriers to successful implementation of technology integration in educational settings: a case study", Journal of Computer Assisted Learning. Oct2013, Vol. 29 Issue 5, p463-473.


מאמר זה מציג ניתוח שיטתי של החסמים שיש להתגבר עליהם לצורך יישום מוצלח של מיזם ארצי, בשם פרויקט "בית ספר מרושת מרחוק" (Remote Networked School project) לשילוב תקשוב חינוכי בבתי ספר יסודיים ותיכוניים בחבל קוויבק בקנדה.

ניתוח זה נערך מתוך מסגרת של תיאוריית הפעילות.

החסמים הומשגו כמתחים שמשכו את הציבור למערכת של פעילות או למערכות של פעילות בכיוונים מנוגדים בארבע רמות מובחנות של סתירה.

זוהו שרשרות של פעולות מכריעות מתחים שהובילו להתגברות על החסמים.

שתיים-עשרה דוגמאות מתארות כיצד שונו התפקידים, המדיניות והשגרה עבור התנאים ההכרחיים במקום בבתי ספר קטנים מרוחקים.

כפי שהודגש על ידי היישום שלנו את התיאוריה של הפעילות, תנאים אלה, המקבילים לתנאים ההכרחיים שנוסחו על ידי "החברה הבינלאומית לתקשוב חינוכי" (International Society for Technology in Education) לעולם לא יוכלו להילקח כמובן מאליו על ידי הסוכנים החינוכיים של מסגרת מסוימת.

במקרה המוצג להלן, תיאוריית הפעילות מסבירה שהתגברות על החסמים היא תרגול מתמשך כאשר חלק מהמתחים שנפתרו, מופיעים מחדש או מפנים את הדרך למתחים חדשים.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya