חניכה – מתודה פדגוגית לשילוב תאוריה ופרקטיקה בהשכלה גבוהה

Arnesson, K., Albinsson, G. (2017). Mentorship – a pedagogical method for integration of theory and practice in higher education, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3 (3), 2012-217. DOI: 10.1080/20020317.2017.1379346

חניכה היא מתודה המשמשת לחינוך מקצועי ובעת קבלת עובדים חדשים לעבודה. פעולת החניכה מבוססת על החלפת ידע וניסיון בין מנחה ומונחה ומעודדת העמקת מחשבות וידע. מאמר זה מבקש לבחון כיצד חניכה יכולה לשמש ככלי פדגוגי לשילוב תאוריה ופרקטיקה במסגרת ההשכלה הגבוהה ולהראות שחניכה תורמת רבות לסטודנטים המונחים. נמצא שהשפעות החניכה קיימות גם לאחר סיום לימודי המונחים ופנייתם לחיים מקצועיים.

המחקר מבוסס על תכנית חניכה שהועברה במסגרת תכנית למדעי החברה באוניברסיטה בשבדיה, בה השתתפו סטודנטים בשנת לימודיהם השלישית. על סמך תוצאות המחקר הוחלט האם לשלב חניכה בתכנית הלימודים באופן קבוע. נבחנה תרומתה של תכנית החניכה על האופן בו שילבו הסטודנטים את הידע התאורטי שרכשו עם הידע המעשי הנדרש מהם לעבודה במקצוע.

תכנית החניכה מבוססת על בחינה ביקורתית של בעיות ומצבים שהעלו הסטודנטים במפגשים. המנחים לימדו את הסטודנטים לזהות בעיות, להציע פתרונות ולבצע משימות מבלי להגבילם בזמן. כמו כן נדרשו הסטודנטים להציג בעל פה ובכתב תיאורים של בעיות לצד פתרונות אפשריים.

בעת השתתפותם בתכנית החניכה העידו הסטודנטים שלימודיהם לתואר הינם בעדיפות ראשונה ואילו תכנית החניכה בעדיפות שניה. לעומת זאת, כארבע שנים לאחר סיום תכנית החניכה הם העידו על כך שהתרומה הגדולה ביותר להתפתחותם המקצועית והאישית הייתה השתתפותם בתכנית החניכה. תכנית החניכה, המכונה במאמר "למידה בת קיימא", תרמה תרומה חשובה לתהליך הלמידה ואפשרה את שילובם של ידע תאורטי עם ידע מעשי.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

חיבור בין התיאוריה לפרקטיקה בהכשרת מורים: חקר מקרה

חשיפת האתגרים העומדים בפני פיתוח פדגוגי מבוסס-פרקטיקה בהכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya