חיפוש אחר המרצה הפתוח: הצעה להגדרה ולמסגרת מושגית להעלאת אימוץ הפתיחות בקרב מרצים באוניברסיטה

Nascimbeni, Fabio; Burgos, Daniel. In Search for the Open Educator: Proposal of a Definition and a Framework to Increase Openness Adoption Among University Educators. International Review of Research in Open & Distance Learning, Dec2016, Vol. 17 Issue 6, p1-17.

המאמר חוקר את תהליך השינוי שמרצים באוניברסיטה צריכים לעבור כדי להיות בקיאים בגישות של למידה פתוחה (open education).

בהתבסס על סקירת ספרות ועל ראיונות שנערכו עם מספר מומחים מובילים בתחום של משאבים לימודיים פתוחים (open educational resources) ושל למידה פתוחה, המאמר מציע הגדרה מקורית ל"מרצה פתוח" המתחשבת בכל המרכיבים של עבודת המרצים: עיצוב למידה, משאבי הוראה, גישות פדגוגיות ושיטות להערכה של פעילויות המרצים.

כדי לסייע בפיתוח יכולת הפתיחות של המרצים, ההגדרה פותחה לכדי מסגרת הוליסטית עבורם, שלוקחת בחשבון את כל ממדי הפתיחות שנכללו בהגדרה ואשר מספקת למרצים נתיבים לפיתוח עצמי לאורך כל אחד מממדים.

בעבודה על ההגדרה ועל המסגרת עם המומחים שרואיינו, המאמר מסיק שקיים קשר חזק בין השימוש בגישות פתוחות לבין הרישות והנטייה לשיתוף פעולה מצד מרצי האוניברסיטה, ושבכדי להתגבר על המחסומים הטכניים והתרבותיים שמעכבים את השימוש בגישות פתוחות בהשכלה הגבוהה, חשוב לעבוד על שלבי המעבר – במונחים של מודעות ושל בניית יכולת – שהמרצים צריכים לעבור דרכם במסעם לקראת פתיחות.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

מה זה לכל הרוחות OER?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya