חינוך מקדם בריאות: חינוך מונטסורי וחינוך ולדורף (חינוך אנתרופוסופי)

גולדשמידט, ג' (2016). חינוך מקדם בריאות: חינוך מונטסורי וחינוך ולדורף (חינוך אנתרופוסופי). דברים, 9, 147-133.

המאמר מנסה להבליט את הקשר המיוחד שקיים הן בחינוך בגישת מונטסורי והן בגישת חינוך ולדורף (אנתרופוסופי) בין הפן הבריאותי ובין הפן החינוכי.

בשתי הגישות מדובר על גישה פילוסופית הרואה בחינוך אמצעי לטיפוח הבריאות הגופנית והנפשית של החניכים כאיכות המרכזית בדרך החינוכית וכמטרתה העליונה.

בכל גישה הדגש על מטרה זו בא לידי ביטוי באופן אחר, אולם המשותף לשתיהן הוא שהאמצעים החינוכיים, מתודות ההוראה, האווירה במוסד החינוכי והגישה לילד, מעוצבים כולם מתוך מטרה לטפח את בריאותו של הילד במובן הרחב ביותר.

המצב של 'בריאות' מוגדר בשתי הגישות כשיווי משקל הרמוני וגמיש בין נטיות קיצוניות וסטיות לכיוון זה או אחר. מטרת המחנכים היא לדאוג, בדרכים ובמתודות מגוונות, ליצירה מתמדת של שיווי משקל זה במהלך התפתחותו של הילד.

מחקר השוואתי חדש על בוגרי חינוך ולדורף מנסה להתוות דרך אמפירית לבדיקת השפעות הבריאות בקרב חניכי בתי ספר ולדורף לעומת חניכים מבתי ספר רגילים.

למאמר המלא באתר מכללת אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

ראו גם:

חידת החינוך האנתרופוסופי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya