חינוך מדעי נורמלי וסכנותיו: המקרה של כימיה הנלמדת בבית הספר

Van Berkel, B. et al. (2000). Normal Science Education and its Dangers: The Case of School Chemistry, Science & Education, 9, 1-2, 123-159

במאמר זה נמתחת ביקורת על הוראת הכימיה ונטען כי אינה משיגה את מטרותיה. לאחר ביצוע ניתוח תוכן של ספרי לימוד ותוכניות לימודים תוך בחינת היבטים כימיים, פילוסופיים וחינוכיים, התגלו הבעיות הבאות:

  1. הוראת הכימיה מנותקת מההיגיון הפשוט (קומון סנס), מחיי היומיום ומהחברה הכללית, מההיסטוריה ומהפילוסופיה של המדע, מהטכנולוגיה, מהפיסיקה הנלמדת בבית הספר ומהמחקר העכשווי בכימיה.
  2. לפיכך, הוראת הכימיה אינה משיגה את מטרתה: להקנות לתלמידים יכולת לחזות ולהסביר תופעות כימיות. במקום זאת, הוראת הכימיה המקובלת עוסקת במערכת סבוכה של הנחות ואלגוריתמים.
  3. הוראת הכימיה אינה מתאימה לכל התלמידים משום שהיא מתמקדת בהכשרה דוגמטית וספציפית-למקצוע של חוקרים עתידיים בתחום הכימיה.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא הוראת הכימיה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya