חוקרים כיצד העסקת מורים למדעים במהלך הכשרתם ברפלקציה על למידה יוצרת תובנות פדגוגיות

מאת: JOAN PARKER

PARKER, JOAN , HEYWOOD, DAVID. "Exploring How Engaging With Reflection on Learning Generates Pedagogical Insight in Science Teacher Education" , Science Education; May 2013, Vol. 97 Issue 3, p410-441, 32p, 1 Diagram, 5 Charts

 

הזדמנויות לפיתוח פדגוגיה בעלת היבטים מדעיים במהלך הכשרת פרחי הוראה לבית הספר היסודי הן בהכרח מצומצמות. אף על פי ששיבוץ בבית הספר מהווה הקשר חשוב שבתוכו ניתן לפתח מומחיות מקצועית שכזאת, תפקיד הלמידה בתוך המוסד בו מתבצעת ההוראה, פחות מובנת בהיבט זה.

מאמר זה חוקר את יצירת הפדגוגיה הקשורה למדעים לפרחי הוראה לבית הספר היסודי הלומדים על נושא מאתגר באופן מסורתי, כוחות, כחלק מההכוונה והארגון שלהם בקורס להוראת המדעים.

הממצאים ממחישים עד כמה משמעותית הפרשנות של תכנית הלימודים הבית ספרית כפועל יוצא מהתפתחות המודעות המטה קוגניטיבית שלהם כפרחי הוראה מלימודי המדעים שלהם עצמם. ביקורת וסיכום חומרי הלמידה נותנת מסגרת המאפשרת למורים לנתח את הלמידה שלהם וליישם את נקודות המבט שלהם לגבי חומרי הלמידה הבסיסיים תוך מיקוד תשומת לב לטבע המופשט והמחזורי של כוחות. תובנה חינוכית צצה כשפרחי ההוראה יצרו רצף של רשמים רפלקטיביים על ההבנה שלהם את נושא הכוחות ופרשו את תכנית הלימודים המתייחסת לכוחות. בעשותם כך, הם התחילו לתרגם את הלימודים שלהם לכלי חינוכי לעבודה עתידית עם התלמידים שלהם.

המאמר נחתם בדיון על כמה השלכות לתפקיד למידה בית ספרית בפיתוח ידע פדגוגי בנושאי מדעים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya