זמן למידה אפקטיבי בלמידה בביה"ס ומחוצה לו: ניתוח נתוני PISA משנת 2006

PISA
Quality Time for Students: Learning In and Out of School
OECD Publishing
מחקר הערכה מעניין, שיטתי ומועיל  של ארגון החינוך ב OECD המבוסס על סדרות הנתונים והמידע שהופקו ממבחני  PISA לגבי ניצול הזמן של תלמידים בבית הספר ומחוץ לו. מה הם התנאים שמבטיחים ניצול יעיל של זמן התלמידים? באילו שיעורים ניצולת הזמן מבטיחה התקדמות טובה יותר וכיצד קובעים זאת. ניתוח הנתונים מבוסס על מבחני PISA  משנת 2006 במדינות שונות בהן נערכו הבחינות ובהם נערכו גם ראיונות עם התלמידים והמורים  המחקר מראה באילו מקצועות לימוד במדינות שונות מקדישים התלמידים יותר זמן למידה בביה"ס ומחוצה לו וכיצד זה משפיע על הישגיהם בבחינות  PISA.
קישור
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya