זיהוי קבוצת ליבה של התנסויות הוראה במדעים: גישת פאנל מומחי דלפי

Kloser, Matthew. Identifying a core set of science teaching practices: A delphi expert panel approach. Journal of Research in Science Teaching, 51(9), 1185–1217,

המסגרת של תכנית הלימודים במדעים, K-12 Science Education, מפרטת מטרות שאפתניות ללמידת תוכן מדעי והתנסות מעשית של תלמידים במדעים. אולם, מסמך זה מספק למורים הדרכה מועטת לגבי התנסויות מעשיות בהוראה, המהוות מרכיב מרכזי על מנת לסייע לתלמידים להשיג מטרות אלה.

המחקר מצביע על כך שהתנסויות הוראתיות של מורים יכולות להשפיע על מידת העניין ועל ההישגים יותר מאשר דרגות מתקדמות של נסיון הוראתי, וכך זיהוי של קבוצת ליבה של התנסויות הוראה במדעים מהווה מפתח לשיפור הוראת המדעים.

בהתבסס על תיאורית הוראה מבוססת פרקטיקה, מחקר זה עשה שימוש בפאנל של מורים מדעים מומחים ואנשי סגל אוניברסיטאי כדי לזהות קבוצת ליבה של התנסויות הוראה במדעים. מתודולגיית דלפי (Delphi methodology) שבה נעשה שימוש במחקר זה, שילבה את פאנל המומחים בשלושה מעגלים אנונימיים מחזוריים של הצבעה והצדקה של התנסויות בהוראת בהוראת המדעים. תשע מבין 51 ההתנסויות שהוצעו ענו על הקריטריונים שנקבעו מראש ואשר היו בקונצנזוס.

שלושה נושאים עיקריים עלו מהתוצאות: ראשית, מרבית ההתנסויות, כגון 'מעורבות התלמידים במחקרים' ו'סיוע לשיח בכיתה', מקדם כיתת מדעים אינטראקטיבית ודיאלוגית. שנית, הדיונים בין חברי הפאנל בשלושת הסיבובים המחזוריים הצביעו על הצורך בפיתוח שפה משותפת יותר והבנה של התנסות הוראתית במדעים. שלישית, הפאנל הדגיש את התפקיד החשוב של הערכה מתמשכת על הוראת מדעים, עם התנסויות כגון 'עידוד, שימוש והערכת חשיבת התלמידים על מדעים' ו'מתן היזון חוזר'.

מחקר זה מניח את התשתית לניתוח נוסף של התנסויות ליבה אלו ומספק את הבסיס עבור מחקר אמפירי נוסף לגבי האופן שבו התנסויות אלו נלמדות ומוצאות לפועל על ידי מורים, ולגבי השפעתן על למידת תלמידים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?