והיכן הלומד בתוך כל התקשוב זה?

ג'יי הורוויץ מציע לנו זווית ראייה נוספת על למידה ותקשוב חינוכי , כלומר , תפיסה בריאה ורצויה של התקשוב החינוכי. כותב ג'יי הורוויץ: כותבי המסמך "דואגים שתוך כדי אימוץ התקשוב על מנת לקדם מטרות לימודיות קולו של הלומד לא יישמע. בגלל זה, הם מונים מספר "זכויות" שחשוב להכיר בהן. בין הזכויות האלו:

• הזכות ללמוד
• הזכות לפרטיות
• הזכות ליצור מידע ציבורי
• הזכות לבעלות על המידע שמערכות למידה אוספות על הלומד

במיוחד  התרשם ג'יי הורוויץ מזכות שאולי ניתן לתרגמה: "הזכות להתייחסות איכותית":

למאמרון המלא של ג'יי הורוויץ

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya