ה-SWOT כמודל של פיגום עבור מתן משוב, הערכת עמיתים וניהול דיאלוג לימודי כדי לשפר את הביצוע של הסטודנטים

Rachel Cohen. "SWOT as a Scaffolding Model for Feedback, Peer Assessment, and Instructional Dialogues to Improve Students' Performance".

המחקר מתאר אסטרטגיית הוראה מובנית של מתן משוב, הערכת עמיתים וניהול דיאלוג לימודי, בהתבסס על תבנית של פיגום (scaffolding), כמקור מידע לדיאלוג כדי לקדם את הלמידה ואת הביצוע של הסטודנטים בקורס אקדמי.

מודל ה-SWOT (חוזקות, חולשות, הזדמנויות וסיכונים) שמקורו בתחום העסקי, אומץ ככלי מסייע.

בוצעה טריאנגולציה בין חמשת המשתתפים בקבוצת המיקוד לבין 41 המשתתפים שענו על שאלונים כדי לחקור את העמדות ואת התפיסות של הסטודנטים ביחס למרכיבי האסטרטגיה הללו וללמידה שלהם.

נראה כי השימוש במודל ה-SWOT כמודל פיגום תמך בדיאלוג הפנימי (משוב) של הסטודנטים ובניתוח של חבריהם לכיתה (הערכת עמיתים ודיאלוגים לימודיים), קידם את הלמידה ואת שיתוף הידע ביניהם, והעלה את מודעותם לאופן שבו הם יכולים לשפר את ביצועיהם.

זוהו העמדות החיוביות של הסטודנטים, ודווח על עלייה בהנעה, על טיפוח מיומנויות חשיבה ביקורתית מסדר גבוה ויצירתיות, ועל למידה כיצד לתת ולקבל משוב.

ניתן ליישם את אסטרטגיית ההוראה שתוארה במאמר זה בכל קורס שבו הסטודנטים נדרשים להגיש את התוצר שלהם (כמאמר, דו"ח, הצגה, סרט, מוצר/דגם, או עבודת אמנות).

החשיבות החינוכית של מחקר זה תוצג לאור ההערכה של תוצאות הסטודנט כהזדמנות לקדם למידה, לשתף בידע ולשפר את הביצוע.

קישור לתקציר המאמר באנגלית מתוך תכנית הכנס הששי הבינלאומי בהכשרת מורים

ראה גם:
מודל SWOT ויישומו בבתי הספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya