התפתחות מקצועית שיתופית מקוונת וסינכרונית עבור מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי

Francis-Poscente, K., & Jacobsen, M. (2013). Synchronous Online Collaborative Professional Development for Elementary Mathematics Teachers. International Review Of Research In Open & Distance Learning, 14(3), 319-343.

הוראת המתמטיקה נעשית בדרך כלל תוך הדגשת השיטות הפרוצדורליות יותר מאשר יצירתיות ופתרון בעיות.

Alberta Education  בקנדה פיתחה תכנית לימודים חדשה למתמטיקה כדי להפוך את הוראת המתמטיקה לשיטות המונעות על ידי חקירה.

תכנית הלימודים המתוקנת הזו מספקת חזון חדש למתמטיקה ויוצרת הזדמנויות ודרישות ללמידה מקצועית של המורים.

התפתחות מקצועית אישית ומגיבה ידועה כאפקטיבית יותר בשינוי פרקטיקת ההוראה.
המורים ב-Alberta הפזורים מבחינה גיאוגרפית הופכים את הלמידה המקצועית המקוונת לחלופה רצויה לסדנאות שנערכו פנים אל פנים.

כאשר גישה לאינטרנט ושימוש בו צוברים מומנטום בבתי ספר ברחבי המדינה, ההזדמנויות להתפתחות מקצועית מקוונת שיתופית הופכת למעשית.

ההתפתחות המקצועית המקוונת במחקר זה ממפה את החזון החדש שקודם בתכנית הלימודים ב-Alberta, ופונה לאתגר של אוכלוסיית המורים המבוזרת.

שלושה עשר משתתפים הפזורים גיאוגרפית, הכוללים עשרה מורים, דוקטור למתמטיקה, ושני מומחים להוראת המתמטיקה, שיתפו פעולה בקהילה מקוונת של למידה מקצועית כדי לבנות ידע עבור הוראת המתמטיקה.

מאמר זה מתאר ומפרש את הניסיונות המשותפים של הלומדים בתוך קהילת הלמידה הסינכרונית המקוונת שהתמקדה בחקירה ממוקדת של מורים בדיסציפלינה של המתמטיקה.

הממצאים מראים שהאיכות המאפיינים של המתמטיקה השפיעו על המאפיינים  ועל האיכות של האינטראקציה המקוונת.

בעיות במתמטיקה ששילבו בקלות סמלים וטקסטים מינימליים עבדו בצורה הטובה ביותר במרחב השיתופי המקוון.

חברי קהילת הלמידה הזו גילו כיצד לבטא את זהותם בסביבה מקוונת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


ראה גם:
מחקר: השפעות השתלמות משולבת על עמדות וידע של מורים למתמטיקה ומורים למדעים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya