התפתחות כמורה בתחומי המדע והטכנולוגיה

Clavert, Maria; Bjorklund, Tua; Nevgi, Anne. Developing as a teacher in the fields of science and technology. Teaching in Higher Education, Vol. 19 Issue 6, p685-696.

באוניברסיטאות, התפתחות כמורה עלולה לעמוד בסתירה עם ההתפתחות כחוקר. רוב המחקרים הקודמים חקרו את ההתפתחות הפדגוגית רק כתוצאה מפיתוח פדגוגי והזניחו את הזהות הדואלית של מורה-חוקר.

מחקר זה בוחן איזה סוג של התנסויות משמעותיות נקלטות ונתפסות כגורם מעורר והשפיעו על תהליך ההתפתחות כמורה בתחומי המדע והטכנולוגיה.

הנתונים נאספו על ידי ריאיון עשרה אקדמאים שהשתתפו בהכשרה פדגוגית שהוצעה על ידי טכניון בפינלנד בין השנים 1999-2009.

בהתבסס על אנליזה סיפורית תוך שימוש במימדים שגורמים לשינוי צורת ההוראה נמצא כי הממצא הבולט הוא ההשפעה של סביבת העבודה וההתנסויות המעשיות ורומז שתהליך ההתפתחות של המורה בתחומי המדע והטכנולוגיה יכול להיות מובן יותר טוב, במושג של להיות מורה, מאשר תהליך הפיתוח המתמשך ההכרתי. הזהות מורה-חוקר המשתמעת מכך נותנת את הבסיס להתפתחות פדגוגית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya