התפתחות אתרי אינטרנט בבתי ספר: שלב ג' – מרחבי הלמידה כיתתיים או מקצועיים , תמונת מצב 2012

תמונת מצב 2012

אחד מהמאפיינים של התפתחות אתרי האינטרנט בבתי הספר בארץ הוא קיומם של אתרי משנה לכיתות ביה"ס, תופעה חדשה יחסית המעידה על מודעות רבה יותר של מנהלי בתי הספר ומחלקות החינוך ביישוב לחשיבות הנושא. מבדיקה מדגמית שערכנו בכמה עשרות אתרי בתי ספר באינטרנט נמצא כי רק כ30% מהמורים עושים שימוש בכלים המתוקשבים המוצעים להם לניהול סביבת הכיתה באינטרנט וליצירת אינטראקציה מתוקשבת עם התלמידים . עם זאת, יצוין כי לפני שלוש שנים היה היקף השימוש באתרי כיתות באינטרנט רק כ5% מכלל המורים בביה"ס. בראייה כוללת יש התפתחות של הנושא ומורגשת המודעות של הנהלות בתי הספר לכך. בסקירה ( מערך שיעור ללמידה מרחוק ) מובאות דוגמאות יציגות לאתרי אינטרנט פעילים של כיתות ביה"ס ברחבי הארץ .

קישור ישיר למערך השיעור

ראו גם :
אתרי משנה לכיתות ביה"ס- מאפיינים עיקריים באתרי האינטרנט של בתי הספר בישראל 2010


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya