התפקיד של הנחת פיגומי טכנולוגיה-אדם בשינוי הדינמיקות של הכיתה

Grincewicz, A., Zydney, J., Jones, P. & Hasselbring, T. (2011). The Role of Human-Technology Scaffolding in Changing the Dynamics of the Classroom. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 30(3), 229-249. Chesapeake, VA: AACE.


בפיתוח של Math Pursuits, המחברים תכננו סביבת למידה שתסייע ללומדים לקשר את המתמטיקה לעולם שסביבם.

המטרה של מחקר זה הייתה לתכנן ולהעריך את סביבת הלמידה שמשלבת פיגום (scaffolding) בהוראת מתמטיקה ,תהליך תכנון הוראה שאיפשר הן תמיכה אנושית והן תמיכה טכנולוגית.

מבחן פיילוט נערך במשך שלוש שנים עם תלמידים משלוש כיתות ה' בשני בתי ספר במערב התיכון של ארה"ב בסביבה עירונית ובסביבה פרברית.

דרך מעגל מחקר איטרטיבי, החוקרים זיהו אתגרים שהוצגו על ידי מטרה זו ועשו התאמות לסביבת הלמידה המקורית.

באמצעות ניתוח איכותני של מפגשי כיתה שצולמו בוידאו, המחברים ציינו שינוי דרמטי בדינמיקות בכיתה, מכיתה שקטה מאוד עם אינטראקציה מוגבלת בין המורה לתלמידים עד כיתה אינטראקטיבית יותר שבה המורה סורק במהירות את החדר כדי לספק את התמיכה הדרושה לתלמידים.

במשך הזמן, כאשר נוספו יותר תמיכות טכנולוגיות לסביבת הלמידה, התמיכה השתנתה מתמיכה המבוססת בעיקר על המורה לתמיכה המבוססת יותר על המחשב, תוך שהיא מאפשרת למורה לספק תמיכה מכוונת יותר ומעמיקה יותר היכן שדרוש.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya