התפיסות של מרצים באוניברסיטה לגבי למידה בלתי פורמלית מקוונת של אנגלית

Toffoli, Denyze; Sockett, Geoff. "University teachers’ perceptions of Online Informal Learning of English (OILE)". Computer Assisted Language Learning, Feb2015, Vol. 28 Issue 1, p7-21. 

למידה בלתי פורמלית מקוונת של אנגלית (Online Informal Learning of English - OILE) מערבת את הסוגים הרבים והשונים של פרקטיקות לשוניות שסטודנטים לא מומחים לאנגלית כשפה זרה (EFL) מעורבים בהם באינטרנט.

המאמר סוקר מחקרים בתחום ומסכם את התוצאות הספציפיות שהלמידה הבלתי פורמלית המקוונת של אנגלית אמורה לייצר.

המאמר מציג ניתוח של סקר לגבי תפיסות של מרצים הנוגעות ללמידה בלתי פורמלית מקוונת של אנגלית ממדגם של 30 פרופסורים לאנגלית העובדים באוניברסיטאות צרפתיות.

המאמר מנתח את הנתונים באופנים שונים, מציע תובנות לגבי המודעות של המרצים לגבי התופעה של למידה בלתי פורמלית מקוונת לאנגלית בקרב הסטודנטים, ההשפעות הנתפסות או המדומיינות של פרקטיקות אלה על האנגלית של הסטודנטים שלהם והדרכים שבהן הם משלבים או לא משלבים תפיסות אלה בהוראה שלהם.

התוצאות מצביעות על כך שפרופסורים רבים מודעים לסוגי התשומה שתלמידיהם עשויים להיות חשופים אליהם, אך הם יודעים מעט על המאפיינים ומעטים עושים שימוש בידע זה בקורסי האנגלית שלהם.

בדיון הועלו מספר שאלות לגבי צורות עתידיות עבור הוראת השפה האנגלית למומחים בדיסציפלינות אחרות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הוראת אנגלית כשפה זרה במציאות מתפתחת של רשתות חברתיות באינטרנט ושיתופיות מקוונת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya