התפיסה של שיטת ה"ספרותרפיה" על-פי ד' קובובי בקרב מורות במכללה: חקר מקרה

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית

המחקר עוסק בידע הפדגוגי הייחודי של מורות מומחיות לשיטת ה'ספרותרפיה', וכן במקומה של השיטה במכללות להכשרת מורים. השיטה פותחה על ידי דבורה קובובי והיא משמעותית ביותר בהכשרת סטודנטים להוראה. במחקר נבדק 'הידע הפדגוגי הייחודי' למקצוע של המורות המומחיות ל'ספרותרפיה' בהכשרת המורים ותהליך ה'ספרותרפיה' כפי שהוא בא לידי ביטוי בעבודת המורות הללו. באמצעות מקרים של שש מורות, נבדקו מאפיינים עיוניים של השיטה, ביצועי ההוראה של המורות, תפיסותיהן, הנתיבה המקצועית שלה והתנסותן האישית.

המחקר הוא מחקר איכותי וכלל ריאיון מקדים, תצפית משתתפת בשיעורים במכללה, ריאיון מסכם ושאלון רקע למנחות 'ספרותרפיה'.

הממצאים העיקריים : א. הידע הפדגוגי הייחודי משתנה ממורה למורה בהתאם לתפיסות ולהתנסויות שלה; ב. אצל המורות נמצאה אכזבה מכך שהשיטה לא תפסה חלק משמעותי בהכשרת מורים; ג. נמצאו שתי התייחסויות שונות לספרותרפיה – התייחסות לגישות הפסיכולוגיות שמאחורי השיטה והתייחסות ליישומים הפרקטיים של השיטה.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya