התפיסה של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי את צרכיהם המקצועיים

Shriki, Atara; Patkin, Dorit. "Elementary school mathematics teachers’ perception of their professional needs", Teacher Development, Jun2016, Vol. 20 Issue 3, p329-347.

מחקר זה בחן את התפיסות של מורים ישראליים למתמטיקה בבתי ספר יסודיים לגבי צרכיהם המקצועיים, במטרה לפתח קורסי הכשרה למורים בפועל שמספקים צרכים אלה. שמונים וארבעה מורים ענו על שאלון ורואיינו.

התוצאות מראות שהצרכים העיקריים של המשיבים משויכים לחיזוק יכולת הידע הדידקטי שלהם להתמודדות עם היבטים רגשיים הקשורים ללמידת מתמטיקה של תלמידים.

אף על פי שלרוב המשיבים חסרה הכשרה פורמלית במתמטיקה, הם מייחסים פחות חשיבות לצורך שלהם בהגברת הידע בתחום.

לאור ההישגים הנמוכים יחסית של התלמידים הישראליים במתמטיקה, המחברות מאמינות שעל מערכת החינוך לדרוש ממורים להרחיב את הידע שלהם במתמטיקה, ושמורים בעלי ידע מתאים בלבד יורשו ללמד את הדיסציפלינה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

התרומה של קורס הכשרת מורים בפועל למתמטיקה להתפתחות המקצועית של מורי בית הספר היסודי בישראל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya