התפיסה המנחה של מאגר המשימות בגיאוגרפיה לכיתות ו' בבתי הספר היסודיים

מקור: האגף לחינוך יסודי, משרד החינוך והתרבות

למאמר המקורי - ראו קובץ מצורף מימין

מאגר המשימות בגיאוגרפיה נבנה בהתאמה לתכנית הלימודים בגיאוגרפיה לכיתה ו' בשנת תשנ"ה. המאגר משמש כלי עזר למורה בתכנון לימודי הגיאוגרפיה ובהערכתם.
התפיסה הניצבת בבסיס המאגר היא התפיסה החבלית (=רגיונלית), המתייחסת אל מכלול המאפיינים הפיסיים והאנושיים בחבלי הארץ ולקשרי-הגומלין שביניהם. תשומת לב מיוחדת ניתנת לנושא איכות הסביבה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya