התנסות לומדים בקורס מתוקשב מבוססי רשת חברתית – ממצאי מחקר

Veletsianos, G., & Navarrete, C. (2012). Online Social Networks as Formal Learning Environments: Learner Experiences and Activities. International Review Of Research In Open & Distance Learning, 13(1), 144-166.


הפוטנציאל של שילוב רשתות חברתיות באינטרנט כחלק מתהליך הלמידה המתוקשב הוא רב והמחקר הנוכחי תורם לגוף הידע המתגבש בנושא ממצאים אמפיריים נוספים. המחקר נערך בקורס מתוקשב בו למדו הסטודנטים באמצעות רשת חברתית מתוקשבת המבוססת על מערכת ELGG ( רשת שלובים מבוססת גם על פלטפורמה זו). הממצאים מוכיחים כי הלומדים בקורס המתוקשב נהנו מאד משיטת הלמידה המבוססת על מרכיבי רשת חברתית וגילו מעורבות רבה בתהליך הלמידה המתוקשב. עם זאת , נמצא במחקר כי השימוש ברשת חברתית בקורס המתוקשב לא הניע את הסטודנטים לפרוץ מעבר לגבולות חומרי הקורס וליצור שיתופי פעולה בין הלומדים.

ראה גם :

למידה פעילה באמצעות רשות חברתיות: מרצה וסטודנטים להוראה בקהילה מתוקשבת ברשת שלובים
דפוסי למידה של סטודנטים-מורים באתר רשת חברתית-מקצועית


ללמוד במגרש המשחקים של הסטודנטים – הפייסבוק"


ממצאי מחקר : ניהול למידה מקוונות באמצעות פייסבוק

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya