התנסות ביוזמה של מרכז ללמידה מותאמת אישית המשבצת את דגם ה-BYOD עבור מעורבות רפלקטיבית בהשכלה הגבוהה

Kong, Siu Cheung; Song, Yanjie. "An experience of personalized learning hub initiative embedding BYOD for reflective engagement in higher education", Computers & Education, Oct2015, Vol. 88, p227-240.

המאמר משתף בהתנסות ביישום של יוזמת "מרכז ללמידה מותאמת אישית" המטביעה את דגם ה-Bring Your Own Device) BYOD) על מעורבות רפלקטיבית של לומדים בכיתות הפוכות במוסד להשכלה גבוהה.

לשם כך פותחה מסגרת של מעורבות רפלקטיבית, המורכבת משלושה מימדים: מעורבות רפלקטיבית אינטלקטואלית, אישית וחברתית.

המשתתפים כללו 26 מורים בפועל שהשתתפו בתכנית להתפתחות מקצועית בנושא למידה מקוונת. המחברים עודדו את המשתתפים להביא ולהשתמש במחשבים הניידים שלהם כ"מרכז ללמידה מותאמת אישית" על מנת לתמוך במעורבות הרפלקטיבית שלהם.

ניתוח הנתונים האיכותניים והכמותיים מספק ראיות להשגת מעורבות רפלקטיבית בידי הלומדים בשלושת המימדים. היוזמה המתוכננת אפשרה ללומדים להשיג תוספת ידע משמעותית להגברת הבנתם את הלמידה המקוונת.

הלומדים חשו שהיוזמה הצליחה לסייע בהשגת תוצאות הלמידה שלהם. הם חשו גם שהאינטראקציה הקבוצתית וההתנסות שחלקו עם עמיתיהם, עם המורים ועם מומחים בהקשר זה הצליחה לקדם את הידע שלהם.

תוצאות אלה מרמזות על כך שהיוזמה המתוכננת עשויה לקדם לומדים להיות מעורבים יותר בחקירה רפלקטיבית לצורך למידה עמוקה וצמיחה אישית.

במאמר נידונים כיוונים למחקר עתידי הנוגעים לתיקוף המסגרת שפותחה באמצעות הרחבת השימוש במסגרת של מעורבות רפלקטיבית ויוזמת "המרכז ללמידה מותאמת אישית" בתרחישי למידה נוספים, ולהגברת ההתפתחות המקצועית הקשורה של המורה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מסגרת עבודה של התפתחות מקצועית עבור הוראה מקוונת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya