התנועה לקורסים מקוונים פתוחים המוניים, קורסים מסוג xMOOCs ועבודת הסגל

Rhoads, Robert A.; Camacho, Maria Sayil; Toven-Lindsey, Brit; Lozano, Jennifer Berdan. "The Massive Open Online Course Movement, xMOOCs, and Faculty Labor", Review of Higher Education, Spring2015, Vol. 38 Issue 3, p397-424.

המאמר מציג ניתוח של התנועה לקורסים מקוונים פתוחים המוניים (Massive open online courses - MOOCs), בייחוד במונחים של קורסי xMOOCs והמשמעות שלהם עבור עבודת הסגל.

הנושאים שנידונו כוללים הנחות בסיסיות המחזקות את העיצוב והקידום של קורסי xMOOCs, את הביקורת של האקטיביסט הארי ברוורמן (Harry Braverman) על הקפיטליזם המודרני, ואת שינוי הכיוון הניאו-ליברלי במדיניות הציבורית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

אתגרים להנעה עצמית עבור מעורבות הסטודנטים בתנועה החינוכית הפתוחה עם קורסי MOOC

מעבר לבחינה אובייקטיבית והערכת עמיתים: דרכים חלופיות להערכה בקורסי MOOC

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?