התמודדות עם מערכות למידה מותאמות לומד מתוקשב PLE – רציונל

המאמר מציג רציונל תיאורטי מעניין להתפתחות של מערכות למידה מתוקשבות מותאמות לומד (PLE). שילוב של לחצים משפיעים על המכללות והמוסדות להשכלה גבוה בעולם לבזר את סביבות הלמידה המתוקשבות באופן שהלומד יוכל לשלוט יותר בתכנים ובמינון של המערכת המתוקשבת.
המכללות והאוניברסיטאות בעולם אינן מאושרות מהלחצים הפועלים בהשראת התפתחות ה-WEB 2.00  ומעדיפות אסטרטגיה של ניהול מרכזי של משאבי הלמידה המתוקשבים, אך הדרישה הגוברת ליותר אוטונומיה בחינוך ללומדים וגמישות מעמידה בפני האוניברסיטאות אתגר לא פשוט והן יידרשו בסופו של דבר לעבור למערכות למידה מתוקשבות המדגישות האצלת תכנים ע"י הלומד, הנחייה מקוונת ושיתופיות יותר גדולה בין הלומדים.
המאמר שואב את השראתו מגישת המערכות המורכבות על מנת להצדיק את התפתחות תנועת ה-PLE  בלמידה מתוקשבת.
נקודת המוצא של תנועת הלמידה המתוקשבת מותאמת לומד (PLE) היא העצמת הלומד המתוקשב במקום חיזוק המערכת המתוקשבת (e-Learners rather than e-Learning). המודל התיאורטי המוצע לגישור בין צרכי הלומד והדינאמיקה של הארגון נקרא The Viable Systems Model (VSM)שהותאם תיאורטית לדפוסי התנהגות של מערכות חינוך בשנים האחרונות.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya